Z kuşağında tükenmişlik hissi hâkim

ABD merkezli iş yönetimi platformu Asana tarafından 2022’de yapılan bir ankette, diğer yaş gruplarına kıyasla Z kuşağı, daha fazla tükenmişlik hissi bildiriyor.

ABD merkezli iş yönetimi platformu Asana tarafından 2022’de yapılan bir anket, diğer yaş gruplarına kıyasla daha fazla Z kuşağı çalışanının tükenmişlik hissi bildirdi. İngiliz çalışanlarla 2021’de yapılan bir anket ise tüm yaş gruplarında ortalama yüzde 73’e kıyasla Z kuşağı katılımcılarının yüzde 80’inin pandemiden bu yana daha fazla tükenmiş hissettiğini gösterdi.

 

İş bulma sitesi Indeed tarafından 2021 yılında yapılan bir anket, Y kuşağı ve Z kuşağı çalışanlarının sırasıyla yüzde 59 ve yüzde 58 ile en yüksek tükenmişlik oranlarını bildirdiklerini gösteriyor.

 

California’daki Pepperdine Üniversitesi’nde tükenmişlikten kurtulma konusunda uzmanlaşmış psikoterapist Kim Hollingdale, pandeminin yarattığı stres faktörlerinin tüm nesillerde daha yüksek tükenmişlik oranlarına neden olduğunu söylüyor. Ona göre, Z kuşağı finansal istikrarsızlıktan koşuşturma kültürünün normalleşmesine, gevşeyememeye kadar en kötü stres kaynakları koleksiyonuna ve “hayır” deme, iş sınırlarını belirleme konusunda daha olumsuz iş yeri koşullarına sahipler.

 

Haberde görüşlerine yer verilen 22 yaşındaki Brittany, performans sergilemek için baskı altında olduğunu, bunun da tükenmişliğe yol açtığını belirterek, “Her şeye evet diyeceğim ve geç saate kadar ayakta kalacağım, ne kadar geç kalmamı istiyorlarsa… Çalışkan biri gibi görünmek istiyorum” diyor.

Finansal koşullar

Hollingdale, Z kuşağının para konusunda da stresli olduğunu belirtiyor. 2021 yılında yapılan bir Deloitte anketi, Y kuşağının yüzde 41’inin ve Z kuşağının yüzde 46’sının finansal durumları hakkında çoğu zaman stresli hissettiğini gösterdi. Ona göre, bu durumun nedeni yaşam maliyetinin maaşlardan hızlı artması.

 

Microsoft’un Mart 2022’de yayınladığı İş Eğilimi Endeksi, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 70’inin gelecek yıl bir yan proje aracılığıyla ek gelir elde etmeyi düşündüklerini gösterdi. Girişimcilik ve içerik oluşturma gibi bu ek arayışlar, Z kuşağı arasında giderek daha yaygın hale geldi.

Pandemi etkisi

Genç profesyoneller konusunda uzmanlaşmış Toronto merkezli bir kariyer koçu olan Peter Caven’e göre, birçok Z kuşağı çalışanı pandemi sırasında işe başladı ve yalnızca uzaktan veya hem ofis hem online şeklindeki karma çalışmayı biliyorlar. Caven, “Herkes evde çalışırken insanları yeni bir organizasyona dâhil etmek ve o kişinin organizasyon genelinde etkili ilişkiler kurması ve sürdürmesi çok zor” diyor.

 

 

Ancak tüm bunlara rağmen genç çalışanlar tükenmişlik konusunda daha iyi bir farkındalığa sahip ve bu konuda konuşmaya istekliler. Asana’nın raporu, eski nesillere kıyasla, Z kuşağının yöneticileriyle tükenmişlik duygularını en rahat tartışan grup olduğunu gösterdi.