Yurt dışında telefon kullanım harcı 20 bin TL oldu

Cumhurbaşkanı Kararı, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasıyla ilgili olarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı tutarı 20 bin TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı. Bu artış, Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan alanları etkiledi.

Ancak, trafik harçları kapsamında bulunan ‘Sürücü belgesi harçları’ bu artıştan hariç tutuldu. Ayrıca, ‘Yolcu beraberinde getirilen Telefon kullanım izin harcı’ ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.