YÖK’ün çift ana dal ve yan dal imkanı sunacağı uygulamanın detayları belli oldu

YÖK’ün çift ana dal ve yan dal programlarına ilişkin yeni programla ilgili usul ve esaslar, Resmi Gazete’nin 16 Temmuz tarihli sayısında yer alan yönetmelik değişikliğiyle belirlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik ve Çukurova üniversitelerinin fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilere bilgisayar bilimleri, iktisat, ekonomi, işletme, istatistik ve ekonometri programlarında çift ana dal ile yan dal eğitim olanağı getirdi.

YÖK’ün çift ana dal ve yan dal programlarına ilişkin 2023-2024 akademik yıldan itibaren hayata geçireceği yeni programla ilgili usul ve esaslar, Resmi Gazete’nin 16 Temmuz tarihli sayısında yer alan yönetmelik değişikliğiyle belirlendi.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle temel bilimleri tercih edecek öğrencilerin aynı anda iki programdan mezun olmaları sağlanarak mezuniyet sonrası çalışma imkanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

YÖK tarafından belirlenen diploma programlarına kayıt yaptıran temel bilimler öğrencileri, talepte bulunmaları halinde yine YÖK tarafından belirlenen programlarda çift ana dal ile yan dal eğitimi yapabilecek.

Yeni uygulamaya göre İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik ve Çukurova üniversitelerinde fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerini tercih edecek öğrenciler, talepleri halinde üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde bilgisayar bilimleri, iktisat, ekonomi, işletme, istatistik ve ekonometri programlarında çift ana dal ile yan dal eğitimi yapabilecek.

Konuyla ilgili gerekli bilgilendirme ve koşullara, 2023-YKS tercih kılavuzunda yer verilecek. Uygulama 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren başlayacak.

Söz konusu üniversitelerin fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerini kazanan öğrenciler yan dal ile çift ana dal programlarına kayıt için üniversitelerine başvuracak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yükseköğretimin bütün alanlarında yaptıkları uygulamalarda ve attıkları adımlarda kaliteyi öncelediklerini belirtti.

Özvar, “Temel bilimleri tercih eden öğrencilere çift ana dal ve yan dal eğitimi fırsatı vermekteki amacımız, temel bilimleri daha üst yüzdelik dilimden öğrencilerin tercih etmesini sağlamak ve mezunlarının donanımlarını arttırarak istihdam imkanlarını arttırmak. Temel bilimler için yaptığımız düzenlemelerdeki ana hedefimiz çok önemli olan bu alandaki kaliteyi arttırmaya yöneliktir.” açıklamasında bulundu.