Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı

Türk-İş’in açıkladığı verilere göre açlık sınırı 7 bin 245 TL’ye dayandı. Bu haliyle açlık sınırı asgari ücretin 1.745 TL üstünde.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Eylül sonuçlarını yayımladı.

 

Araştırmaya göre;

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 7 bin 245 TL’ye,
  • Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 23 bin 599 TL’ye,
  • Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 9 bin 469 TL’ye yükseldi.

 

Yılbaşında açlık sınırı 4 bin 249 TL, yoksulluk sınırı 13 bin 843 TL, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ 5 bin 587 TL’ydi. Ağustos’ta ise açlık sınırı 6 bin 889 TL’ye, yoksulluk sınırı 22 bin 442 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de 8 bin 999 TL’ye çıkmıştı.

 

Öte yandan Ağustos itibariyle dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,73 oranında arttı. Asgari harcama tutarındaki artış son 12 ayda yüzde 119’u buldu.

 

Mutfak enflasyonunda 5 ayda yüzde 40’lık artış

Türk-İş araştırmada şu yorumu yaptı:

Mevcut hayat pahalılığında, bir ay veya bir yıl sonra bu fiyatı bulamama endişesi, bireyleri ve şirketleri tedarik zinciri içerinde canlı kılarken bu talep de arzı diri tutuyor. Ancak bu koşullarda ya talep artacak ya da üretim yavaşlayacaktır. Reel gelirleri günden güne eriyen ve toplumun çoğunluğunu oluşturan dar gelirli ücretli, maaşlı ve yevmiyelilerin tüketimlerini nasıl arttıracakları ise meçhul…

 

“Giderin nasıl değiştiğine bakılmaksızın gelirin ne kadar arttığına bakmak yanıltıcı olabilir. FAO Dünya Gıda Fiyatları Endeksi Mart’tan bu yana yüzde 19 gerilerken Ankara’da mutfak enflasyonu (TASE) son 5 ayda yüzde 40 arttı.

 

“Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde 33 üründe yapılması planlanan indirim kooperatifin zarar etmesine sebep olabilir. Ancak daha önemlisi bu indirimler önceki aylarda gıda fiyatlarındaki artışların durdurulmaya çalışıldığı KDV indirimleri, tanzim satışları, ithalat kapılarının açılması uygulamalarında olduğu gibi yetersiz ve geçici olacaktır.

 

“Çünkü tarladan sofraya üretim ve tedarik maliyetleri hızla artmaya devam ediyor. Asgari ücretli bekâr bir çalışanın Ankara’da gıda ve diğer yaşama maliyetlerini karşılayabilmesi için bu ay 3500 TL daha temin etmesi gerekiyor.”

 

bianet