“Varlıklı ülkeler tüm sorumluluğu üstlenmeli”

Oxfam’in raporuna göre, yoksul ülkeler son beş sene içinde 63-75 milyar dolar tutarında acil insani yardım talebinde bulunurken aldıkları tutar 35-42 milyar dolar olabildi.

İngiltere merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, son 20 yılda küresel ısınmanın getirdiği sonuçlar nedeniyle iklim felaketleri için gerekli fon miktarının yüzde 800 seviyesinden daha fazla bir oranda arttığını açıkladı. Fakat bu miktarın sadece yarısının donör ülkeler tarafından karşılandığı açıklandı Buna göre, yoksul ülkeler, son beş sene içinde 63-75 milyar dolar tutarında acil insani yardım talebinde bulunurken sadece 35-42 milyar dolar tutarında yardım alabildi. Oxfam, bu durumu kınayarak, söz konusu miktarın “acı verecek derecede yetersiz olduğunu” belirtti.

 

Oxfam’ın raporunda, Somali, Etiyopya, Kenya ve Güney Sudan’ın kuraklık nedeniyle büyük bir tehlike altında olduğu belirtilirken, bu dört ülkenin toplam küresel karbon emisyonunun sadece yüzde 0.1’ine sebep olduğu açıklandı. Ancak dünyadaki zengin ülkeler, toplam emisyonların yüzde 37’sinden sorumlu denilirken Oxfam’in İngiltere temsilcisi Danny Sriskandaraja, finansal eksikliği “kabul edilemez” bulduğunu söyledi. “Zengin ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin değişen iklime adapte olmasına yardımcı olmak için yılda 100 milyar dolar finansman sağlama sözünü tutmuyor. İngiltere gibi varlıklı ülkelerin, karbon emisyonları nedeniyle oluşan zarar için tüm sorumluluğu üstlenmeleri ve iklim değişikliğinin yoksul ülkelerde yarattığı zarar karşısında yeni finansmanlar sağlamaları gerekiyor” açıklaması yaptı.

 

Oxfam’in raporuna göre, Birleşmiş Milletler ilk defa 2017 senesinde insani yardım taleplerinin nedenlerinin arasında iklim değişikliğini “ana faktörden” biri olduğunu açıkladı. 2000 senesinde bu taleplerin yüzde 35.7’si iklim kaynaklı olarak belirtilirken, 2021 senesinde gelindiğinde bu rakam yüzde 78’e çıktı. BM’nin tahminlerine göre, önümüzdeki sekiz sene içinde iklim felaketlerinin sayısı yüzde 40 oranında artış gösterecek.