Türkiye’de haftalık mesai saati kısalıyor

Hükümet, haftalık mesai süresinin 35-40 saate indirilmesi için iş kanunlarında düzenleme hazırlıyor. Yeni düzenlemeler çalışan odaklı olacak.   

Hükümet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mesai sürelerinin kısaltılması için ilk adımı atıyor. İş kanunlarında yapılacak düzenlemeler ile haftalık çalışma saatinin 45 saatten 35-40 saate indirilmesi planlanıyor.

2003 tarihinde yürürlüğe giren İş Yasası’na göre Türkiye’de pek çok meslek grubunda haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. Hükümet bu çalışma saatlerinin sanayi çağının başladığı dönemlere göre düzenlendiği, günümüz şartları ve teknolojideki gelişmelere göre uzun olması nedeniyle yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Meslek gruplarına göre değerlendirmeler de yapılıyor. Basın iş kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat olarak uygulanıyor. Diğer meslek gruplarında haftalık çalışma süresi ise 45 saat. Bütüncül bir yaklaşımla çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesi planlanıyor.

“Çalışan güçlenirse işletme güçlenir” mottosu uygulanacak

Yeni kanun çalışmalarının merkezinde çalışan olacak. “Çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir” mottosu ile hareket edilecek. Çalışan güçlenmediği takdirde düzenlemelerin bir şey ifade etmeyeceği değerlendiriliyor. Düzenlemede çalışanların vasıflarının gelişmesine ilişkin hükümlükler de yer alacak. Ayrıca yeni hak kategorileri geliştirilirken hem standart hem de mevcut haklar korunacak. Yeni çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında örneğin fazla çalışmalara ilişkin katsayı bir yerde yüzde 50, bir yerde yüzde 25 olmasına da dikkat çekiliyor. Yeni çalışma ilişkileri geliştirilecek ve dağınık mevzuat bir arada toplanacak.

Donanimhaber.com