Türkiye yaşlanıyor

Türkiye nüfusu gün geçtikçe yaşlanıyor. Öngörüler, 2040 yılında 65 yaş üstü nüfusun 0-5 yaş arası grubu geçeceğine; 2080 yılında ise her dört kişiden birinin 65 yaş üstü olacağına işaret ediyor.

Uzmanlar, 2040 yılında 65 yaş üstü nüfusun 0-5 yaş grubunu geçmesini bekliyor. Bu nedenle 2040 yılının kritik bir dönemeç olduğu belirtiliyor. 2080 yılından itibaren ise Türkiye’deki her dört kişiden birinin 65 yaş üstü olacağı öngörülüyor.

 

TBMM, yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları ve yaşamaları muhtemelen sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon çalışmalarına devam ediyor. Komisyonda yaşlı nüfus profiline ilişkin bilgiler paylaşıldı. Yapılan sunumlarda Türkiye’de nüfusun giderek yaşlandığına dikkat çekildi.

 

TÜİK verilerine göre de yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri nüfus 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi iken son beş yılda yüzde 24 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında yüzde 8,3 iken, 2021 yılında yüzde 9,7’ye yükseldi. Türkiye’de 6 milyon 112 bin 760 hanede yani yaklaşık her 4 haneden birinde 65 üstü birey yaşıyor ve büyük bir çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Türkiye’de ayrıca 1 milyon 561 bin hanede tek başına yaşayan yaşlı fert bulunduğu bilgisi verildi.

 

TBMM Komisyonunda bir sunum yapan Sağlık Bakanlığı bürokratları da 2022 yılı itibarıyla 65 yaş üstü nüfusun 8 milyonu aştığına dikkat çekerek, toplam nüfustaki yüzde 8,5 olan yaşlı oranın yüzde 10’lara yükseldiğini dile getirdi.