Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 7’si ne işte ne de eğitimde

Türkiye’nin genç nüfusu içindeki NEET (Ne eğitimde, ne istihdamda olanlar) oranı giderek dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. NEET kavramı, iş ve eğitim hayatına girişte zorlanan gençleri tanımlıyor ve bu gençlerin çoğu zaman evlerinden dahi çıkmak istememesine yol açıyor.

NEET kavramı, iş ve eğitim hayatına girişte zorlanan gençleri tanımlıyor ve bu gençlerin çoğu zaman evlerinden dahi çıkmak istememesine yol açıyor. Türkiye’de ne istihdam ne eğitimde yer alan 5 milyon genç olduğunu ve bunların 3.5 milyonunun ise genç kadınlardan oluştuğu ortaya çıktı.

Daha çok 16-24 yaşlarındaki gençleri kapsayan ve bununla birlikte işsiz olan ve eğitim veya mesleki eğitim almayı istemeyen kişiler, aile ile birlikte yaşayarak kendi odasından çıkmayı reddedip sosyalleşmeye karşı olan bireyler olarak sınıflandırılıyor.

Neet gençlerinin yaygın olarak görüldüğü ülkelerden biri olan Türkiye’de ise “ev genci” olarak Habitat Derneği tarafından öne sürülmüş bir kavram bulunuyor. Eğitimini tamamlamış olmasına rağmen iş bulamayan gençler bu kategoriye giriyor. Webtekno’nun haberine göre, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)’nin yaptığı araştırmalar sonucunda NEET oranında en çok arttığı 2. ülke Türkiye olduğunu belirtiliyor.

Yine de araştırmada yer alan ülkeler arasında Türkiye’deki NEET olan genç nüfusu diğer ülkelerinkinden iki kat daha fazla. Bu oranlara bakıldığında ülkemizde ciddi derecede iş ve eğitim alanında motivasyon isteksizliği olduğu anlaşılıyor.

Sputnik