Türk bilim insanlarından dünya kimya endüstrisine ve bilime önemli katkı: Milli Reaktif

İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelPOTKAM) Müdürü Doç. Dr. Yeşim Müge Şahin’in de içinde bulunduğu ekibin çalışmaları, üç senelik patent inceleme sürecini tamamlayarak tescillendi. İstanbul Arel Üniversitesi; Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bilimsel işbirliğinde “Catal’s Reagent” adı verilen yeni bir reaktif ve kit geliştirdi.

Multidisipliner olarak yürütülen patent çalışmalarında İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ArelPOTKAM Müdürü Doç. Dr. Yeşim Müge Şahin, Üsküdar Üniversitesi İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (PROMER) Müdürü Prof. Dr. Tunç Çatal ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Vildan Enisoğlu Atalay; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Onul, Araştırma Görevlisi Dr. Funda Özkök ve Doktora Öğrencisi Kamala Asgarova yer alıyor. Özgün molekülün sentezi, modellenmesi ve kimyasal özelliklerin belirlenmesiyle geliştirilen reaktif, kit haline getirildi. Dünya kimya endüstrisine ve bilime önemli katkısı olan reaktif, Demir (2) Sülfatın hassas ve kolorimetrik olarak ölçülmesine olanak sağlıyor. Reaktif, tamamen yerli imkânlarla geliştirilen ve inovatif bir ürün olma özelliği taşıyor

Demir (2) Sülfat ile spesifik reaksiyona giren ve bu bileşiğin varlığını veya miktarını belirlemeye yarayan reaktif; tıp, kimya, tarım, ziraat ve biyoteknoloji endüstrilerinde kullanılabilecek. Geliştirilen reaktif, ayrıca su sistemleri, atık sular, biyolojik malzemeler, gıda maddeleri, toprak örnekleri, sentetik karışımlar gibi pek çok alanda çevre kirliliğine neden olan Demir (2) Sülfat tayini ve miktarının belirlenmesine katkı sağlayacak.

Özellikle Demir (2) Sülfatın ve miktarının belirlenmesinin önemli olduğu alanlar ile laboratuvarlar, üniversitelerde, AR-GE ve endüstriyel amaçlı kullanılabilmesi için reaktif ve kit, dünya kimya literatürüne kazandırıldı. Uluslararası patent başvurusu da yapılan buluşun, dünya reaktif endüstrisinde ilgi odağı haline geleceği düşünülüyor.

Çalışma ekibi tarafından sadece Demir (2) Sülfat iyonik bileşiğiyle etkileşime giren ve dünya literatüründe bir ilk olan tiyoantrakinon molekülü reaktif madde, sentezlendi ve kit haline getirildi. Özgün reaktif ve geliştirilen kit ile karışım içeriğindeki Demir (2) Sülfat tayini, miktar olarak da farklı renk skalalarında belirlenebiliyor. Dünya kimya endüstrisine ve bilime önemli katkı sağlayacak olan reaktif ve kit, tamamen yerli imkânlarla geliştirilmiş özgün ve inovatif bir ürün olma özelliği taşıyor.