TÜİK Çocuk İstatistikleri: Çocuk işçi sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 çocuk istatistiklerinde zorbalık, okullaşma, resmi kız çocuk evlilikleri, çocukların işgücüne katılımları, canlı doğan bebek oranı gibi başlıklar yer alıyor.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 26,5’ini çocuk nüfus oluşturdu. 2021’de bu oran yüzde 26,9’du.

Bu yılki sonuçlara göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18,7 oldu. Bu oran geçen yıl 16,4’tü.

Birleşmiş Milletler (BM) tanımına göre çocuk nüfusu 0-17 yaş grubunu içeriyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378’ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3’ünü oğlan çocuklar, yüzde 48,7’sini kız çocuklar oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörülüyor.

Urfa yine birinci sırada

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il geçen yıl olduğu gibi Urfa oldu. 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 44,9 ile urfa, yüzde 41,4 ile Şırnak ve yüzde 39,3 ile Ağrı.

Canlı doğan bebek sayısı 

Doğum istatistiklerine göre 2021 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 79 bin 842 oldu. Doğan bebeklerin 554 bin 41’i oğlan, 525 bin 801’i ise kız oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 96,9’unu tekil, yüzde 3,0’ünü ikiz, yüzde 0,1’ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu.

En popüler oğlan bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Miraç; en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Asel ve Defne oldu.

Okullaşma oranı

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre okul öncesi eğitim seviyesinde beş yaş net okullaşma oranının, 2020/’21 öğretim yılında yüzde 56,9 iken 2021/’22 öğretim yılında yüzde 81,6 olduğu görüldü. Beş yaş net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran oğlan çocuklar için yüzde 81,9, kız çocuklar için yüzde 81,4 oldu.

İlkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2021/’22 öğretim yılında yüzde 93,2, ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 89,8 ve ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 89,7 oldu.

Zorbalık

Anneleri/temel bakım verenleri tarafından ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kaldığı belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 13,8 oldu.

Anneleri/temel bakım verenleri tarafından ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından dalga geçildiği belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 7,7 iken ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından kasıtlı olarak dışlandığı belirtilen aynı yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 7,2 oldu.

Öte yandan okulda kendini dışlanmış hissettiğini belirten 13-17 yaş grubu çocukların oranı %6,8 oldu.

Çocuk Hakları Sözleşmesini duyduğunu belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranının yüzde 45,1.

Resmi kız çocuk evlilikleri 

Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi olarak evlendirilmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002’de yüzde 7,3 iken bu oran 2022’de yüzde 2,0’ye düştü. 2021’de bu oran yüzde 2,3’tü.

Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan oğlan çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 0,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 0,1 oldu.

Çocuk işçi 

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2022 yılı sonuçlarına göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18,7 oldu. 2021 yılında bu oran yüzde 16,4’tü. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın oğlan çocuklar için yüzde 27,0, kız çocuklar için yüzde 10,0 olduğu görüldü. 2021’de ise bu oran oğlan çocuklar için yüzde 22,9 kız çocuklar için yüzde 9,5’ti.