TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Deprem bölgesinde hayat normalleşmedi

Türk Tabipleri Birliği, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının ücretlerindeki kesintilerin son bulmasını talep etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), deprem bölgesindeki aile hekimlerine yapılacak ödemeler ile ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdı.

Bakanlığa dün (28 Mart) gönderilen yazıda, 5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile afet bölgesindeki aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarına yapılacak ödemelerin afetten önceki son aya ait aylık ücretlerden az olmamak üzere ödeneceği, hizmet sunumuna devam edilmesi olanaksız olan aile hekimliği birimleri için afetten önceki son aya ait giderlerin ödeneceği ve herhangi bir kesinti yapılmayacağı ve tüm bu düzenlemelerin altı ay süre ile uygulanacağı hatırlatıldı.

“Halen pek çok kişi çadır ve konteynır kentlerde”

TTB, yönetmelikte belirlenen sürenin dolmasıyla birlikte deprem bölgesinde olağan uygulamalara geçildiğini belirtti:

“Oysa depremden etkilenen il ve ilçelerimizde hayat hiçbir yanıyla normalleşmemiştir. Henüz pek çok yerde enkaz kaldırma çalışma tamamlanmamış, yerleşim yerleri çok büyük ölçüde yeniden inşa edilememiş, az ve orta hasarlı binaların güçlendirme çalışmaları tamamlanamamıştır.

Halen pek çok kişi çadır ve konteynır kentlerde yaşamlarını sürdürmektedirler. Barınma sorunun yanı sıra bu yerlerde güvenliğin, yol ve özellikle toplu ulaşım imkanlarının, eğitim olanaklarının yeterince sağlanamaması, başka kentlere ve ülkelere geçici olmak üzere giden kişilerin dönmelerini geciktirmiştir.

Deprem bölgesinde ikamet etmeye devam eden nüfus azalsa da sağlık hizmetine ihtiyacı daha da artmıştır.”

“Aile hekimlerinin ücreti yarı yarıya düştü”

Nüfus hareketliliğine bağlı olarak aile hekimlerinin aldığı ücretin deprem öncesine göre neredeyse yarı yarıya düştüğüne dikkat çekilen yazıda; barınma ve ulaşım başta olmak üzere artan harcama yükü de düşünüldüğünde, hekimlerin/sağlık emekçilerinin yaşamlarını sürdürmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Yazıda bu durumun sözleşme fesihlerini de beraberinde getirebileceği, dolayısıyla toplumun sağlık hizmetine erişiminin önünde de ciddi bir engel teşkil edeceği dile getirildi.

“Aile hekimliği sistemi gözden geçirilmeli”

Pandemi döneminde kişisel koruyucu donanımının, deprem sonrasında zarar gören malzemelerin TTB tarafından temin edildiği bir tablo ile karşı karşıya olunduğu ifade edilen yazı şöyle son buldu:

“Sistemin neden olduğu sıkıntıların çözülmesinde dışarıdan destekler de bir yere kadar etkili olabilmektedir. Dolayısıyla bu tarz sorunların yeniden yaşanmaması için öncelikle aile hekimliği sistemi ciddi bir biçimde gözden geçirilmelidir.

Geri dönüşsüz sonuçlara yol açabilecek bu sorunların mevcut koşullarda bir ölçüde dahi olsa giderilebilmesini teminen, 6 Şubat depreminden etkilenen yerleşim yerlerinde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 25/A maddesinin uygulanmasına devam edilmesini sağlayacak düzenleyici işlemlerin ivedilikle yapılması talebimizi gereği için bilgilerinize sunarız.

 

Bianet