“Toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşiyor”

Kadın istihdamında OECD ülkeleri arasında son sırada yer alan Türkiye’de kamu sektöründe istihdam edilen kadın işçilerin oranı Mayıs 2022 verilerine göre yüzde 18 oranında düştü. 2020’de bu oran yüzde 29’du. Covid-19, kadınların işgücü piyasalarından daha fazla çekilmelerine ve istihdam oranlarının düşmesine sebep oldu.

Türkiye, kadın istihdamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında son sırada yer alırken, bu tablo kamudaki işçi alımlarına da yansıyor. Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un verilerine göre 2020 yılındaki işçi alımlarında kadın oranı yüzde 29’du. Bu oran geçen yıl yüzde 24’e geriledi. DW Türkçe’nin İŞKUR’un verilerinden derlediği bilgilere göre bu yılın ilk beş ayındaki veriler de kamuda kadın işçi istihdamındaki azalmanın sürdüğünü ortaya seriyor.

 

 

Kadın istihdam oranı yüzde 29

İŞKUR verilerine göre 2020 yılında İŞKUR aracılığıyla kamuda 24 bin 948’i erkek, 10 bin 237’si kadın olmak üzere toplam 35 bin 185 işçi alımı yapıldı. 2020’de kamuda işçi alımındaki kadın istihdam oranı yüzde 29 olarak kayıtlara geçti.

 

2021 yılında ise kamudaki işçi alımlarında genel olarak yüzde 31’lik azalma yaşanırken, bu azalmadan en çok etkilenen kadınlar oldu. 2021’de 5 bin 974’ü kadın, 18 bin 109’u da erkek olmak üzere kamuya toplam 24 bin 83 işçi alımı yapıldı. Buna göre, kadın istihdam oranında yüzde 29’dan yüzde 24’e düşüş yaşandı. Söz konusu düşüşün bu yıl da devam ettiği görüldü. 2022’nin ilk beş aylık verilerine bakıldığında bin 97’si kadın, 4 bin 987’si erkek olmak üzere kamuya toplam 6 bin 84 işçi alımı yapıldı. Kadın işçi istihdam oranı ilk beş aylık verilere göre yüzde 18’e kadar gerilemiş oldu.

 

Özel sektörde kamudaki gibi geriye gidiş yaşanmasa da önemli artış da görülmedi. İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe alınanlar arasında kadınların oranı 2020 yılında yüzde 33 iken, 2021’de yüzde 36’ya yükselmiş olsa da aynı oran bu yılın ilk beş ayında yüzde 35,8 oranında gerçekleşti.

 

Çerkezoğlu: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşiyor

Sendikalara göre de kadın ve erkek arasındaki istihdam eşitsizliği giderek derinleşiyor. DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kadınlara yönelik ayrımcılığın emek piyasasında da kendini gösterdiğini ifade etti. Çerkezoğlu, “Kadınların emek piyasasındaki ikincil konumu, eğreti istihdam biçimleri, ücret eşitsizliği, karar mekanizmalarından dışlanmaları, cinsiyetçi istihdam politikaları işgücü piyasalarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor” dedi. Covid-19 salgını ile 2020 yılında başlayan ekonomik krizin daha da derinleştiğine dikkat çeken Çerkezoğlu, “Covid-19 ile artan bakım ve hijyen ihtiyacı kadınların işgücü piyasalarından daha fazla çekilmelerine ve istihdam oranlarının düşmesine sebep oldu” dedi.

 

“Ücret eşitsizliğine son verilmeli”

Türkiye’nin, OECD ülkeleri içinde en düşük istihdam ve kadın istihdamına sahip ülke durumunda olduğunu da vurgulayan Çerkezoğlu, yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Kadın istihdamının artırılması için çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmeli; güvenceli ve düzenli işler yaratılmalı; kadın istihdamının önündeki engellerden olan çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve ev işleri kadının üstünden alacak sosyal politikalar uygulanmalı.”

 

Türkiye’de toplumsal cinsiyete dayalı politikaların tercih edilmediğini ve bu nedenle özellikle kamuda liyakatin da terk edildiğini öne süren Bozgeyik, OECD ülkelerine göre Türkiye’nin cinsiyet açığında çok gerilerde olduğunu vurguladı. Bozgeyik, “OECD ülkelerinde cinsiyet açığı yüzde 14,5, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüzde 10, ancak bu oranın Türkiye’de yüzde 39,1’e ulaşıyor” dedi. Hem kamuda hem de özel sektörde kadınların daha fazla istihdam edilebilmesi için toplumsal cinsiyete dayalı politikaların tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Bozgeyik, “Bu sadece istihdam politikalarında değil. Kamuda ve özel sektörde yönetici olan kadınların oranına da baktığımızda yüzde 19,3” dedi.

 

Türkiye istihdam oranında en son sırada

OECD’nin son yayınladığı raporda Türkiye, üye ülkeler arasında istihdam oranında en son sırada yer almıştı. Rapora göre istihdamda OECD ortalaması yüzde 69’a ulaşırken Türkiye’de yüzde 52’de kaldı. Türkiye, bu oranla 39 ülke içinde son sırada bulunuyor.

 

Yine aynı rapora göre OECD ülkelerinde her yüz kadından 59’u istihdama katılırken, Türkiye’de 100 kadından yalnızca 29’u istihdama katılabiliyor.