Tıp Fakültesi yeni döneme başladı

İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi, yeni döneme Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cem Uzal ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Duran’ın konuşmalarıyla başladı.

İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi, yeni döneme başladı. Açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cem Uzal yaparken ilk dersi Prof. Dr. Enver Duran anlattı.

 

 

Tıp Fakültesi açılış konuşmasında Prof. Dr. Mustafa Cem Uzal, “Hekimlik mesleği için bir basamak olan tıp fakültesine giriş yaptığınız bugünde, sizlerle tanışmaktan dolayı mutluluk duymaktayım” dedi. Uzal, “Hekimlik bir sanattır ve her hekim kendi sanatını icra eder. Ancak sanatını en iyi şekilde icra etmek için iyi bir tıp eğitimi almış olmanız ve meslek hayatınız boyunca da sürekli günceli yakalamanız gerekmektedir. Mükemmeliyeti aramak bazı zamanlar kendinizden ve sevdiklerinizden feragat etmenize neden olabilir” ifadelerini kullandı.

 

 

İlk dersi ise Prof. Dr. Enver Duran anlattı. İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan ve geçtiği aşamalardan bahseden Duran, içgüdüsel, ampirik, felsefi, büyüsel ve bilimsel tıp hakkında örnekler vererek ampirik ve büyüsel tıp uygulamalarının günümüzde yeri olmadığını, tıp doktorları için problem teşkil ettiğini vurguladı. Eski uygarlıklardaki tıp uygulamalarını anlatarak Şamanizm’den bahseden Duran, doktorluğun kutsal bir meslek olduğunu belirterek insanlığa din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeden sağlık hizmeti verdiğini söyledi.