Temmuz ayında 169 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG), açıkladığı rapora göre temmuzda en az 169 işçi, hayatını kaybetti. 2022’nin ilk yedi ayında iş cinayetlerinde ölen kişi sayısı en az 1014. Ağırlıklı ölüm nedeni, trafik ve servis kazası.

Temmuzdaki verilin yayınlanmasıyla birlikte yılbaşından bu yana iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin sayısı 1014’e yükseldi. Ocakta 120, şubatta 109, martta 122, nisanda 129, mayısta 176, haziranda 189 işçi, iş yerlerinde yaşanan kazalarda yaşamlarını yitirdi.

2022’nin ilk yedi ayında hayatını kaybeden işçilerin 867’si ücretli (işçi ve memur), 147’si ise kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) kişilerdi. Ölenlerin yüzde 86’sını ücretliler yüzde 14’ünü ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturdu.

 

Son yedi ayda ölen işçilerin sadece 27’si (yüzde 2,66) bir sendikaya üyeydi. 987 işçi ise (yüzde 97,34) sendikasızdı. Sendikalı işçiler metal, kimya, madencilik, sağlık, belediye, iletişim, enerji, taşımacılık ve güvenlik işkollarında çalışıyordu.

 

Bu dönemde ölen işçilerin 68’i kadın, 946’sı erkek işçi olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk yedi ayında 14 yaş ve altı 14 çocuk işçi, 15-17 yaş arası da 25 çocuk/genç işçi hayatını kaybetti. 18-27 yaş arası 148, 28-50 yaş arası 483, 51-64 yaş arası 217, 65 yaş ve üstü de 69 işçi öldü. İSİG 58 işçinin ise yaşını belirleyemedi.

 

Hayatını kaybeden 1014 işçinin 55’i mülteci/göçmen işçiydi. 24 işçi Suriyeli; 12 işçi Afganistanlı; 4 işçi Özbekistanlı; 3 işçi İranlı; 2 işçi Türkmenistanlı, 1’er işçide Azerbaycan, Belaruslu, Endonezyalı, Iraklı, Kuveytli, Rusyalı, Pakistanlı, Sırbistanlı, Ukraynalı ve Yunanistanlıydı.

 

Söz konusu dönemde en çok iş cinayeti tarım, orman işkolunda yaşandı. Bu işkolunda 199 emekçi (97 işçi ve 102 çiftçi) hayatını kaybetti. İnşaat, yol işkolunda 192; taşımacılık işkolunda 124; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 65; metal işkolunda 62 işçi öldü. İSİG 30 işçinin de işkolunu belirleyemedi.

 

Ölen işçilerden 220’si trafik, servis kazası nedeniyle; 189’u ezilme, göçük nedeniyle, 152’si yüksekten düşme nedeniyle hayatını kaybetti.

 

Ayrıca iş cinayetleri Türkiye’nin 75 şehrinde ve yurtdışında 17 ülkede yaşandı. 136 ölüm İstanbul’da; 38’er ölüm Antalya ve İzmir’de; 37 ölüm Muğla’da; 35 ölüm Mersin’de; 32 ölüm Denizli’de; 31 ölüm Kocaeli’nde meydana geldi.

 

Yurtdışında ise Irak’ta 5, Kuzey Kıbrıs’ta 3, İsrail ve Rusya’da 2’şer, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Çin, Dominik, Kuveyt, Libya, Makedonya, Malta, Mısır, Özbekistan, Suudi Arabistan ve Tunus’ta da 1’er ölüm kaydedildi.

 

bianet