Ortaokul ve liselere görgü kuralları ve Adabımuaşeret dersleri!

Millî Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda ’görgü kuralları ve nezaket’ dersi ile liselerde ‘adabımuaşeret’ dersinin müfredatı hazırlandı. Hazırlanan iki yeni ders müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.

72 SAATLİK ÖĞRETİM PROGRAMI TASARLANDI

Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak okutulacak ‘görgü kuralları ve nezaket’ dersi ile öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri; aile içinde, okulda, toplum içinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlanıyor. Ders, iki düzeyde 72 saatlik öğretim programından oluşuyor. Birinci düzeyde dört, ikinci düzeyde ise beş olmak üzere derste toplam dokuz ünite yer alıyor.

Lise 9 ve 10’uncu sınıflarda 36 saatlik öğretim programı içeren adabımuaşeret dersi de seçmeli dersler kapsamına alındı. Dersin öğretim programı, görgü ve nezaket kurallarının geniş bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlayacak biçimde uygulamaya dönük hazırlandı. Öğrencilerin adabımuaşerete uygun konuşmaları, giyinmeleri ve davranmalarının hedeflendiği derslerde, kazanımlar için gerekli becerilerin geliştirilmesinde etkinliklerle zenginleştirilmiş, ilgi çekici araştırma ve uygulamaya yönelik bir öğrenme süreci planlandı. Ayrıca derste, teorik bilgilerin öğretilmesinden ziyade drama, gözlem, tartışma gibi etkinliklere yer verilerek öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine imkân tanınacak. Liselerde ‘adabımuaşeret’ dersi 7 ünitede anlatılacak.

 

Hürriyet