Miyokart Enfarktüsü ve İnme-Güncel Yaklaşımlar paneli gerçekleşti

İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Miyokart Enfarktüsü ve İnme-Güncel Yaklaşımlar” konulu panel sunuldu.

İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Miyokart Enfarktüsü ve İnme-Güncel Yaklaşımlar” konulu panel, Prof. Dr. Mahmut Orhan Denli moderatörlüğünde, Prof. Dr. Enver Duran ve Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer’in sunumlarıyla gerçekleştirildi.

 

 

Prof. Dr. Enver Duran konuşmasında kroner kalp hastalığını, kalp krizinin nasıl meydana geldiğini, miyokard infarktüsü tiplerini, tedavisini ve Bypass’ın nasıl yapıldığını anlatarak yaptığı ameliyatlardan kesitler sundu.

Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer ise serebrovasküler hastalıklarından, inmeden, inme risk faktörlerinden, klinik semptom ve bulgularından, akut inmede tedaviden, akut inmede zamanın tedavide öneminden ve damar tıkanıklıklarının kardiyak nedenlerini anlatarak konuşmasını sonlandırdı.