Mahkeme kararı: Gezi Parkı yeniden İBB adına tescil edildi

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 12 Mart 2021 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı’nın, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devrini yasaya aykırı buldu. Gezi Parkı yeniden İstanbul BB eliyle İstanbul halkının oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Bayezid Vakfı’na devriyle ilgili olarak açtığı davada İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vakıf lehine verdiği tescil kararını bozdu.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, dava konusu taşınmazların vakıf yoluyla meydana gelmediğine dikkat çeken mahkeme, parkın yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline hükmetti.

Ne olmuştu?

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait olan Gezi Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Vakıflar Kanunu 30. Maddesi’nde sayılan şartların mevcut olduğu iddiasıyla, belediye uhdesinden çıkartıldı.

Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına 12 Mart 2021 tarihinde tapuda tescil edildi. İBB derhal hukuki yollara başvurdu. Tescil işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla 9 Nisan 2021 tarihinde dava açtı. Dava, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görüşüldü.

Bilirkişi: “Vakıf varlığı yok”

Yargı aşamasında mahkemeye sunulan uzman ve akademisyenlerden oluşan 4 vakıf hukukçusunun bilirkişi raporlarında dava konusu taşınmazlarda Sultan Beyazıt Hanı Hazretleri Vakfı’nın mülkiyet hakkının bulunmadığı, vakfiyeden ilgili parsellerin vakıf yoluyla oluşturulmuş kültür varlığı olduğuna dair bir çıkarım yapılamayacağı, taşınmazların vakıf yoluyla vücuda getirilmediği ve taşınmazda vakıf kültür varlığının bulunmadığı görüşleri yer aldı.

Gene “Topçu Kışlası”

Vakıflar Genel Müdürlüğü bunun üzerine gezi parkı içerisinde bir tarihte yer alan Topçu Kışlası’nın kültür varlığı olduğu itirazını mahkemeye sundu. Mahkeme, konunun bir de Topçu Kışlası açısından değerlendirilmesini istedi.

Sanat Tarihi ve Arkeoloji alanında uzman ve akademisyen 4 sanat tarihçisinin  bu konuda da mahkemeye sunduğu raporda bugün mevcut olmayan Taksim Topçu Kışlası’nın da vakıf yoluyla inşa edilmediği, yani vakıf kültür varlığı olmadığı, Taksim Topçu Kışlası’nın arşiv belgeleri üzerinden inşa sürecine ve tarihsel sürecine bakıldığında da herhangi bir belge veya yayında vakıf malı olduğuna dair ibarenin olmadığı, dava konusu taşınmazların bulunduğu parsellerde bugün herhangi bir kültür varlığının izine de rastlanmadığı; bu itibarla 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. Maddesi’nde belirtilen şartın gerçekleşmemiş olduğu ve dava konusu taşınmazın vakfı adına tescilinin mümkün olmadığı görüşü ifade edildi.

Gezi Parki İBB mülkü

Dosyayı karara bağlayan İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İBB’yi haklı bularak, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptaline ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verdi.

İstinaf ve Yargıtay aşamaları da İBB lehine sonuçlanırsa, Gezi Parkı yeniden İBB mülkiyetine geçecek.

 

bianet