İstanbul Kültür Sanat Vakfı yeni raporunu yayımladı

Bu yıl 50. yaşını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), geçtiğimiz hafta İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Itır Erhart tarafından kaleme alınan Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet: Tartışmalı Konular, Yapısal Sorunlar, Çözüm Önerileri başlıklı 10. raporunu yayımladı. Bu rapor, İKSV’nin bu yıl 10. yaşını dolduran kültür politikaları çalışmalarının da pusulasının bir göstergesi.

 

Derleyen: Tuğba Tura

 

Prof. Dr. Itır Erhart tarafından kaleme alınan rapor; kamu kurumları, sendikalar, meslek örgütleri, sanat okulları, yapım şirketleri ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok paydaşın, sorunların çözümüne katkı vermesi için somut öneriler de sunuyor.

 

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, raporun sunuş kısmındaki rapora dair notlarında şu ifadeleri ele aldı: “Yaratıcı sektörlerde toplumsal cinsiyet eşitliği pek çok ülkede önemli bir araştırma konusu. Bu rapor Türkiye’de bu alanda veriye dayalı çalışmalara duyulan ihtiyacı karşılamak ve İstanbul’da yaratıcı sektörlerde çalışan kadınlarla yürütülen kapsamlı bir araştırma sonucunda mevcut durumun bir fotoğrafını çekmek üzere hazırlandı. Raporun, tüm bulguları ve önerileri doğrultusunda kültür-sanat sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişimi için aşağıdaki konulara aracılık etmesini hedefliyoruz:

 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin görünürlüğünün artırılması

 

Kadın istihdamını artırmaya yönelik mentorluk ve eğitim programlarının hayata geçirilmesi

 

Bu alanda yeni kaynakların geliştirilmesi ve finansmana erişim imkânlarının artırılması

 

Alanın paydaşları arasında kapsayıcı ve sürdürülebilir iletişim mekanizmalarının oluşturulması

 

Yeni stratejiler ve politikalar geliştirilmesi adına, kamu kurumları ile alanda faaliyet gösteren STK’lar ve sanat dünyası arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi.”

 

İKSV kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırladığı “Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet: Tartışmalı Konular, Yapısal Sorunlar, Çözüm Önerileri” başlıklı raporu okumak için İKSV internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Etiketler