İş yaşamında kadın oranı oldukça düşük

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’deki kadınların iş hayatındaki varlığı erkeklere oranla oldukça düşük.

TÜİK, Eurostat ve YSK’nın 2020-2021 yılı verilerinden derlenen istatistiklere göre, Türkiye’de kadınların çalışma hayatına katılım oranları, erkeklere kıyasla oldukça düşük seyrediyor. İş yaşamında cinsiyete göre dağılım verileri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortaya koyuyor.

Verilere göre, Türkiye’de çalışan 100 kişiden 31’i kadınken yönetici pozisyonunda çalışanların yalnızca yüzde 19,3’ü kadındır.

Toplam öğretim elemanlarının yüzde 45,3’ü kadınken profesörlerin ise sadece yüzde 32,4’ünü kadınlar oluşturuyor.

2020 yılında Türkiye’de yüksek teknoloji alanında çalışan 184,7 bin kişi varken bunların yalnızca yüzde 27,7’si kadındır.

Ev işleriyle meşgul olduğu için işgücüne dâhil olamadığını dile getiren 10 milyon kadın varken, hiç “ev erkeği” yoktur.

Son 3 genel seçimde seçmenlerin yarısını kadınlar oluştururken kadın adayların oranı yüzde 30’un altındadır.

Cinsiyete dayalı ücret farkı ise kadınların aleyhine yüzde 15,6’dır.

Veri Kaynağı