İnsan faaliyetleri daha büyük felaketlere yol açacak

Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR) küresel değerlendirme raporu, son 20 yıldaki insan faaliyetlerinin yılda 350 ila 500 arası orta ve büyük ölçekli afetin meydana gelmesine katkıda bulunduğunu belirtirken bu afetlerin, gelecekte daha da sık yaşanacağını öngörüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) küresel değerlendirme raporu, birçoğu yangın ve sel gibi hava koşullarına bağlı olan afetlerle birlikte pandemi veya kimyasal kazalar gibi diğer tehlikelerin de sayısının 2030’a kadar yılda 560’a veya günde 1,5’e ulaşarak milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atabileceğini belirtiyor.

Değerlendirmeye göre, iklim değişikliği daha fazla aşırı hava olayına neden olurken insanlar, odağı dar, potansiyel afet riskleri konusunda fazla iyimser ve kendilerini bu afetlere hazırlıksız bırakan kararlar alıyorlar.

Rapor, afetlere daha yatkın bölgelerde artan nüfus nedeniyle bu afetlerinin etkisinin de arttığını kaydederken BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, “İnsanlık kendi kendini yok etme sarmalına sokarken yaşama biçimini ve yatırım şeklini, afet riskini de dâhil ederek yeniden planlamalı. Kolektif rahatlığımızı eyleme çevirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

 

Raporda afetlerin, orantısız bir şekilde gelişmekte olan ülkeleri etkilediği ve gelişmiş ülkelerdeki GSYH’lerinin yüzde 0,1-0,3’e kıyasla yüzde 1’ini bu nedenle kaybettikleri bildirildi. Asya-Pasifik bölgesi, her yıl GSYH’lerinin ortalama %1,6’sını afetler nedeniyle kaybederek en fazla zarara uğrayan bölge oldu.

 

Gelişmekte olan ülkeler, sigorta konusunda da oldukça kötü durumda. Raporda, gelişmekte olan ülkelerdeki sigorta kapsamı oranlarının bazen sıfıra yakın olduğu bildirilirken 1980’den bu yana afetle ilgili kayıpların sadece yüzde 40’ının sigortalandığı kaydedildi.

 

Etiketler
, ,