Özbekistan Resmi Dilini Türkçe Olarak Değiştirdi

Özbekistan, Rusça Olan Resmi Dilini Türkçe Olarak Değiştirdi

Özbekistan, Rusça Olan Resmi Dilini Rusya’nın eleştirilerine rağmen Türkçe Olarak Değiştirdi.
Özbekistan uzun süredir resmi dilini ilan etmeye hazırlanıyordu. Anayasasına göre devlet dili Türk lehçelerinden birisi olan “Özbekçe”. Resmi dil Özbekçe görünmesine rağmen uygulamada ikinci dil olarak Rusça da kullanılmaktaydı. Özbekistan yönetimi bu karışıklığı gidermek ve anayasa hükmünü tam anlamıyla uygulamak için tek resmi dilin Özbekçe olduğuna yönelik bir teklifi hayata geçirmişti. Devlet teşkilatlarında Özbekçe konuşulmasını zorunlu kılan yasa tasarısı Rusya tarafından eleştirilmişti. Kararından vaz geçmeyen Özbekistan Rusça Olan Resmi Dilini Türkçe Olarak Değiştirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir