Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar ile Arel-Akead İş Birliğini Konuştuk

İstanbul Arel Üniversitesi, ArelPro aracılığı ile yaptığı iş birliklerine bir yenisini ekledi. Akead ile önemli bir iş birliğine giden ArelPro’nun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile birlikte dizayn ettiği “Dijital Gelecekte Smart ERP” eğitimi de İstanbul Arel Üniversitesinde başladı. Konuyla ilgili sorularımızı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar yanıtladı.


Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

  

  1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Arelpro ile birlikte dizayn ettiği, “Dijital Gelecekte Smart ERP” eğitimi başladı. Programın oldukça ilgi gördüğünü biliyoruz, sizden detayları alabilir miyiz? 

 

“Dijital Gelecekte Smart ERP” sertifika eğitimi yoğun ilgi gördü. Halen 80 öğrencimiz ücretsiz eğitim alıyor. Çoğunluğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri oluşturmakla birlikte aralarında mezun öğrencilerimiz, diğer fakülte ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerimiz de eğitim alıyor. AKEAD Yazılım A.Ş. ile yaptığımız protokol gereğince bu eğitimler 2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminde de devam edecektir. Eğitimlere sadece aktif öğrencilerimizin değil, mezun öğrencilerimizin de katılabilmesine imkân vererek Fakültemiz eğitim kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz.

 

  1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sektöre hazır ve donanımlı mezunlar yetiştirme konusunda çok iddialı. Bu noktada ERP eğitimi öğrencilerinize ne gibi avantajlar sağlayacak?

 

Eğitim ve öğretim kalitemizi geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak adına Fakültemiz ve sektör iş birliklerine çok önem veriyoruz. Dijital çağın gereklerine uygun, nitelikli mezunlar yetiştirebilmek için dış paydaşlarımız olan sektör temsilcilerinin görüşleri yol gösterici olacaktır. Bu kapsamda, “İş Dünyasıyla Tam Entegrasyon” vizyonuyla oluşturduğumuz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Danışma Kurulu’nda Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri yer almaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Danışma Kurulumuz Üniversitemizde ilk Danışma Kurulu olma özelliğiyle önem taşımaktadır. Danışma Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda eğitim ve öğretim programlarımızı iş dünyasının ve kamu kurumlarının ihtiyaç ve taleplerine göre güncelleyecek ve program çeşitliliğimizi arttıracağız.

Öğrencilerimizi iş dünyasının beklentilerini karşılayacak yetkinliklerle donatmayı en önemli görevlerimizden biri olarak değerlendiriyoruz. Bu noktada ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) bir organizasyonun tüm birimleri ve fonksiyonları arasında bütünleşme sağlayan, etkinliği arttıran, maliyetleri azaltan, üretim ve satışlarla ilgi hızlı ve isabetli karar almaya yardımcı olan ve karlılık durumunu gerçek zamanlı takip etmeye yarayan bir sistemdir. Öğrencilerimiz “Dijital Gelecekte Smart ERP” eğitimi ile ERP yazılım sisteminin kullanılması konusunda yetkinliklerini arttırarak ve bunu sertifika ile belgelendirerek iş dünyasında rakiplerinin önüne geçecekler ve tercih edileceklerdir.

 

  1. ERP eğitimi konusunda AKEAD ile işbirliği yaptınız. Neden AKEAD Yazılım?

 

AKEAD iş ortakları ile 3 kıtada, 12 ülkede Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Flemenkçe olmak üzere 5 dilde hizmet veren bir kurumdur.

 

AKEAD yazılım alanında AR-GE projelerine önem veren, yenilikçi ürünler geliştiren bir firmadır. Bu kapsamda AKEAD, İTÜ Teknokent’e 4 proje başvurusu yapmıştır. Aldığı bitirme ile Sanayi Bakanlığı’ndan ürünü için TUR belgesi almıştır.

Küresel düzeyde rekabet edebilen, yenilikçiliğe ilişkin fırsatları yakalamış, sektör için yenilikçilik potansiyelini harekete geçirmiş, Ar-Ge inovasyon gücünü arttırarak rekabet gücünü arttırmıştır.  AKEAD’ın  faaliyette bulunduğu ülkelerin  ticari ve hukuki kanunlarına uygun çalışması, geliştirmiş oldukları ERP yazılımının tercih edilme sebebidir.  Sektörde yenilikçi ürünler geliştiren, uluslararası alanda 12 farklı ülkede faaliyet gösteren AKEAD ile iş birliğimiz Üniversitemiz ve Fakültemiz öğrencilerinin de uluslararası alanda iş dünyası ile tam bütünleşmesine önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerimize farklı ülkelerde istihdam olanaklarına da kapı aralayacaktır.

 

  1. Sektörel iş birlikleri konusunda kriterleriniz neler? Yeni projeleriniz var mı? 

 

Fakültemizin mizyonu;

“Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle bilgi üreten, doğru ve akılcı karar alıp uygulayabilen, girişimci, demokratik, insan haklarına saygılı ve objektif düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, özgüveni gelişmiş, evrensel kültüre sahip, topluma yararlı bireyler yetiştirme görevini sürdürmektir”

Bu doğrultuda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak eğitim ve öğretim programlarımızı iş dünyasının ve kamu kurumlarının ihtiyaç ve taleplerine göre güncellemek ve program çeşitliliğini arttırmak stratejik hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

İş dünyasının ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda öğrencilerimize mesleki sertifikaların verilmesi de bu hedefe ulaşabilmek için gerçekleştirmemiz gereken eylemlerden biridir. AKEAD ile yaptığımız iş birliği kapsamında “Dijital Gelecekte Smart ERP” eğitimi  sonucunda öğrencilerimize sertifika verilecektir. Bu eğitimin bir başka özelliği de ücretsiz oluşudur.

Bunların yanı sıra 50 yıllık, köklü ve kamuya yararlı bir dernek olan Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi ile yaptığımız iş birliği protokolü gereğince 6 hafta sürecek seminer dizisine de başladık. Bilişim alanında üstün yetkinliklere sahip, üst düzey sektör temsilcilerini öğrencilerimizle buluşturarak dijital çağın en önemli konuları hakkında ücretsiz seminerler veriyoruz.  TBD İstanbul Şubesi ile gerçekleştireceğimiz ortak seminer, sempozyum, çalıştay faaliyetlerimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminde de devam edecektir. Böylece öğrencilerimiz daha öğrencilik yıllarında iş dünyasına girebilmek için çok önemli olan networklerini oluşturacaklardır.

Ayrıca ArtıArel Girişimcilik Merkezi ile ortaklaşa beş önemli girişimcilik söyleşisi düzenledik. Öğrencilerimizin girişimci olabilmelerini desteklemek adına Girişimcilik Söyleşilerimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminde de devam edecektir.

Sektörle iş birliği görüşmelerimiz devam ediyor, yakında yeni haberlerimiz sizlerle paylaşacağız. İş birliği protokollerimizi daha da arttırarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacağız.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir