2021 Dünya Telekom ve Enformasyon Toplumu Günü: Dijital Dönüşümü Hızlandırmak

Prof. Dr. Melih BAŞ

 

Dünya Telekom ve Enformasyon Toplumu Günü, 2006’dan beri ITU (International Telecommunications Union) eşgüdümüyle her yıl 17 Mayıs’ta kutlanıyor ve ‘internetin ve diğer enformasyon ve iletişim teknolojilerinin (EİT = ICT) toplumlar ve ekonomiler arasındaki dijital bölünmeler konusunda köprü olma işlevi görebilme olanaklarına ilişkin farkındalığı arttırmak’ amaçlanıyor. Bu yıl tema olarak ‘Zorlu Zamanlarda Dijital Dönüşümü Hızlandırmak’ seçildi.

Kovid-19 kriziyle EİT’in toplumların sürekliliği için önemi daha iyi anlaşıldı. Ayrıca ülkeler arasında ve ülkelerin içindeki şaşırtıcı dijital eşitsizliklerin de ortaya çıkmasına neden oldu. ITU üyeleri, yaşamları koruma ve ekonomileri sürdürebilme potansiyeli için eylemlilik içine girdiler; yüzyüze kalınan bu zorlu zamanlarda farkedilir bir dayanıklılık sergilediler. Aynı zamanda, kimseyi geride bırakmadan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri gündeminin geliştirilmesi için dijital dönüşümün önemi de anlaşıldı.

 

ITU Gn. Sekreteri H. Zhao’nun bu yılki mesajından kısa bir alıntı yapalım.

‘EİT aracılığıyla, toplumlarımız dijital dönüşüme uğrayarak, dijital ekonomi ve enformasyon toplumu doğmuş oldu. Bu toplum kendini Kovid-19’a karşı savunma hattında buluverdi. EİT’in yaşamsal önemine ilişkin olsun, ülkelerarası ve ülke içi dijital eşitsizliklere ilişkin olsun o kadar öykü var ki! ITU bu yıl yaşamın her alanında dijital dönüşüm bağlamında, dijital ekonomi için merkezi öneme sahip dijital yetkinlikler ve yeni teknolojiler (yapay zekâdan 5G’ye dek) ile ilgili politikaların oluşumu ve gelişimini destekleyecektir. İçinde olduğumuz an, tarihte işbirliği ve ortaklıklara çağrı zamanıdır’.

SONSÖZ

Dijitalleşme yolunda Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD’IN ‘Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi’ Raporu’na göre Türkiye Dijital Dönüşüm Endeksi 2020 yılı için en yüksek değer 5 üzerinden 3,06 olarak hesaplanmış. Eşdeyişle notumuz orta, yolumuz uzun!

 

 

 

 

 

  

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir