Mustafa Öztürk: Türkiye’de İş Kazaları

İş Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Uzmanı
mustafaozturk@arel.edu.tr

 

İnsan doğumu sonrasında gelişme ve ergenlik döneminden geçmekte ve yetişkinliğe ulaşmaktadır. Yetişkinlikte ise bireyler çalışma yaşamında yer almaktadır. Çocukluk ve ergenlik döneminde bireylerin korunması ebeveynler tarafından sağlanırken çalışma yaşamında bu sorumluluk işverenlere düşmektedir.

Yazılı kaynaklarda sanayi devrimi hatta Milattan öncesinde çalışanların korunmasına yönelik iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine rastlatmak mümkündür. Geçmişten günümüze en sık görülen çalışma problemlerinden birisi de iş kazalarıdır. Hemen hemen her faaliyet ve çalışma ortamında görülebilen iş kazaları önlem alınmadığı durumlarda daha ağır sonuçlara neden olabileceği gibi görülme sıklığı da artacaktır.

Eğitim kurumu olarak tanımlanan üniversiteler, iş kazalarının görülebileceği ve hatta görüldüğü çalışma ortamlarıdır. Durumun daha detaylı incelenmesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan 2019 yılı iş kazası istatistiklerine bakmak yerinde olacaktır. SGK kayıtlarına göre 2019 yılında farklı sektörler yanı sıra üniversitelerde de gerçekleştirilen faaliyetlerin olduğu çalışmalarda 22972 çalışan iş kazası geçirmiş ve 8 çalışan yaşamını yitirmiştir. Ayrıca toplam iş kazalarının % 25,96’sı (109695 kaza) İstanbul ilinde gerçekleşmiştir (SGK, 2019). 2020 yılı iş kazalarına bakıldığında ise en az 2427 çalışanın iş kazaları sonrası yaşamını yitirdiği ve bunların % 12’sinin büro-eğitim faaliyetlerinde ve % 16’sının trafik-servis kazalarında yaşamını yitirdiği görülmektedir (İSGM, 2021).

Üniversitelerde idari ve akademik faaliyetler sürdürülürken servis faaliyetleri de gerek öğrenciler gerek personellere yönelik sunulan hizmetler arasındadır. Servislerde yaşanan kazalar iş kazası olarak tanımlanması nedeni ile Türkiye’de trafik kazalarının incelenmesi yerinde olacaktır. 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam 1.16 milyon trafik kazası gerçekleşirken kazalarda ölüm ve yaralanmanın olduğu 204538 trafik kazası meydana gelmiştir (TGM, 2020).

Ölüm-yaralanmalı trafik kazalarının % 88’i (180042 kaza) sürücü kusurları nedenli olup, kazalar sonrası 283234 birey yaralanmış ve 5473 kişi yaşamını yitirmiştir. Ölüm ve yaralanmanın görüldüğü trafik kazaları en çok Cuma (% 14,84), Cumartesi (% 14,72) ve Pazartesi ( % 14,53) günlerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca % 67,84’ü gündüz ve büyük çoğunluğu Ağustos ayında meydana gelmiştir (TGM, 2020).

Gerek iş kazalarına ve gerekse trafik kazalarına bakıldığında birçok kazanın meydana geldiği görülmektedir. Tehlikesiz olarak görülebilecek eğitim kurumları olan üniversitelerde bu kazaların görülebileceği çalışma alanlarıdır.

Sonraki yazıda: Üniversiteler ve Covid 19 İncelemesi

Mustafa Öztürk

İş Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Uzmanı

Kaynaklar

TGM (2020), Trafik Genel Müdürlüğü, http://www.trafik.gov.tr/istatistikler37 (Erişim Tarihi: 09.04.2021)

SGK (2019), SGK İstatistik Yıllıkları, 2019 Yılı İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Tablo 3.1.2 (4a), Mesleki faaliyet kodu 58-60, 62,69-71,72,80,82,85,90,91,95 kodlu faaliyetler dikkate alınmıştır, http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/60436efe-8ce6-4929-a887-6d3c429d69e1/sgk_2019.rar?MOD=AJPERES&CACHEID=60436efe-8ce6-4929-a887-6d3c429d69e1 (Erişim Tarihi: 08.04.2021)

İSGM (2021), 2020 yılında en az 2427 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti… – 2020 Yılı İş Cinayetleri Raporu, http://isigmeclisi.org/20607-2020-yilinda-en-az-2427-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti (Erişim Tarihi: 08.04.2021)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir