Bizimle iletişime geçin

Eğitim

Arel Üniversitesi Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Hakemli Dergisi Çıktı

İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi’nin I. sayısı çıktı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi Koordinatör Editörü Prof. Dr. Ali Akdemir, derginin sunuş kısmında, dergiyi şu şekilde anlatıyor:

Tüm dünyada üniversitelerin 3 temel misyonu vardır: Eğitim, araştırma ve kamu hizmeti…

Bu üç ana misyonun içerisine monte edilmiş, hapsedilmiş, misyonlar da vardır elbette. Üniversite yönetimlerinin tercihlerine göre yerel, ulusal ve global hedefler ve misyonlar seçilebilir.

Bu noktada araştırma misyonunu enstitüler üstlenirler. Yüksek Lisans ve doktora tezleri doğal olarak araştırma çalışmaları olarak üretilmiş olunurlar. Elbette eğitim boyutu da vardır enstitülerin. Doğası gereği araştırma niteliğindedir dersler.

Lisans eğitiminden farklı olarak öğrenciler hem yüksek lisansta hem de doktora da sunum yaparlar, deneme yazıları ve makale hazırlarlar.

Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak üniversitemizin eğitim misyonu yanı sıra, araştırma misyonunu da üstlenmiş bulunan bir kurum konumundayız. Üstelik Enstitümüz, Sağlık, Sosyal, Sanat ve Fen dallarında, bilim dallarında bütünleşik olarak eğitim-öğretim ve araştırma misyonlarını üstlenmektedir. Bu da aslında bizler için iyi bir fırsattır.

Günümüzde sorun çözmek ve yenilik yapmak tüm disiplinleri kapsamaktadır. Bir başka deyimle, sorun çözüp yenilik yapmak interdisipliner bir çalışmayı, araştırmayı gerektirir.

Her bireyin, her yöneticinin, her insan kaynağının, her öğrencinin, her araştırmacının sorun çözme ve yenilik yapma görevi vardır. Her bilim dalına, her uğraşıya geçişi olan bir konudur yenilikçilik…

Makro düzeyde ülkemiz bakımından da yenilik çok önemlidir. Zira GSYIH bakımından 17.sırada olan Türkiye, yenilikçi ekonomi bakımından uluslararası endekslerde ne yazık ki 51.sıradadır. İhracatımızın çok azı, yaklaşık %3-4’ü yüksek teknolojili ürünlerden oluşmaktadır. Buradaki negatif tablodan hepimiz sorumluyuz ve sorumluluk çıkartmalıyız.

Bu noktada İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak her bilim dalında her sektörün sorunlarını çözecek, yenilikler yapmalarına olanak verecek yenilikler yapmayı misyon edindik.

Bu noktada İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Hakemli Dergisini yayımlamaya karar verdik. Yılda iki kez tezlerden, projelerden türetilen makaleleri dergi statüsünde yayımlamayı planladık.

Dergide yayımlanan makalelerin ilgili olduğu alt bilim dalları Fen, Sağlık, Sosyal ve Sanat disiplinlerinden oluşturuldu. Fen, Sağlık, Sosyal ve Sanat dallarına özgü bilimsel makaleleri yayımlayacağımız gibi; disiplinlerarası çalışmaları da yayımlamayı planlamaktayız.

Bu bakış açısıyla hazırladığımız derginin 1.sayısını okumalarınıza, değerlendirmelerinize ve takdirlerinize sunmaktayız. Değerlendirmeleriniz ve eleştirmeleriniz bizim için çok önemlidir.

Dergimizin kurumsal kimlik kazandığı dönemde Rektörümüz olan Prof. Dr. Ali ARGUN KARACABEY bizlere tam desteklerini sundular. Kendilerine teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi sunuyoruz.

Rektörümüz Prof. Dr. Abdullah Kadir DABBAĞOĞLU’na destekleri için teşekkürler…

Akademik çalışmalarımızda sürekli destek olan, bizleri isteklendiren Mütevelli Heyet Başkanımız Özgür

GÖZÜKARA’ya çok teşekkür ediyoruz.

Dergimizin sorumlu editörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Mehmet PALANCI’ya organizasyonu ve koordinasyonu için

içtenlikle teşekkürler.

Son teşekkürüm, bu sayı için makale hazırlayan yazarlarımıza ve siz değerli okuyucularımızadır.

Continue Reading
Yorum Yap

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir