BM’in 2020’de Cinsiyet Eşitliği Raporu

BM İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ 2020’DE CİNSİYET EŞİTLİĞİ

 Yakın zaman önce yayınlanan Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi 2020 Raporunda yer alan Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (CEE) sonuçları oldukça çarpıcı gözüküyor.

CEE cinsiyet eşitsizliğinin üç boyutta bileşik bir ölçümünü veriyor: Üreme sağlığı, güçlendirme ve işgücü piyasası. Üreme sağlığı göstergeleri anne ölüm oranı ve 10-19 yaş arası (adolesan) genç kızların doğum oranı. Güçlendirme göstergeleri kadınların parlamentodaki koltuk sayılarının yüzdesi ve cinsiyete göre en azından orta öğrenim görmüş nüfusun yüzdesi. CEE değeri düşükse kadınlar ve erkekler arasındaki cinsiyet eşitsizliği de düşük demek, tersi durumda yüksek demek.

İGE tablosundaki genel endeks sıralamada (İGE:HDI) ilk üç ülke Norveç, İrlanda ve İsviçre. 189 ülke içinde Türkiye 54’üncü. Ülkemiz genel sıralamada 2014-2019 döneminde 5 sıra yükselmiş. Ancak Eşitsizliğe Göre Uyarlanmış İGE değerinde 11 sıra birden aşağıya düşüyoruz.

CEE tablosundaki sıralamada ilk sırayı İsviçre alıyor, ardından Danimarka ve İsveç geliyor.

Türkiye’nin sırası maalesef 68.lik! Ayrıntılara bakalım. 100.000 doğumda anne ölüm oranı 17; 1000 adolesan başına doğum sayısı 26,6; parlamentodaki koltuk sayısının yüzdesi 17,4; 25 yaş ve üstü kadınlarda en az orta öğrenim görmüş kadınların yüzdesi 50,2 (erkeklerde yüzde 72,2 iken); 15 yaş ve üstü kişilerde işgücüne katılım oranı kadınlarda yüzde 34,0 (erkeklerde yüzde 72,6 iken).

GENDER EQUALITY IN UN HUMAN DEVELOPMENT INDEX 2020

The results of Gender Inequality Index (GII) released recently within the report of United Nations Human Development Index 2020 appear quite striking.

GII presents an integrated three dimensional evaluation of gender inequality: Reproductive health, empowerment and labor market. Reproductive health indicator: maternal mortality and birth rate of adolescent young ladies (ages between 10-19). Empowerment indicators, percentage of the number of seats for women in parliament and the percentage of the population passed at least secondary school according to gender. If the GII rate is low, this means the rate of gender inequality between women and men is also low, otherwise means the opposite.

In the general index ranking of HDI chart: first three countries are Norway, Ireland and Switzerland. Turkey is the 54th in 189 countries. Our country went up passing 5 ranks through the general ranking in the term 2014-2019. However, we suddenly fall down under 11 ranks in the HDI rate based on inequality.

Switzerland comes first in the chart of GII and Denmark and Sweden follow it.

Turkey’s place is unfortunately 68th! Let’s see the details. Maternal mortality rate is 17 out of 100.000 births; birth number per adolescent: 26,6; percentage of the number of seats: 17,4; percentage of women at 25 and above also studied at least in secondary school: 50,2 (whereas it is 72,2 amongst men); percentage of participation in labor market at the age 15 and above: 34,0 considering women (whereas it is 72,6 amongst men).

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir