Küresel İklim Krizi

Dünyada küresel iklim krizinin insanlık tarihinin belki de en büyük tehdidi olduğu görüşü çok yaygınlaştı. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 Raporu’na göre gerçekleşmesi en olası 5 riskten biri “iklim değişikliğinin iyileştirilmesi ve uyum çabaları konusunda başarısızlık”. Küresel ısınma, atmosfere salınan sera gazları nedeniyle yeryüzünde ve belli zaman diliminde (hava, kara ve denizde) ölçülen ortalama sıcaklıklarda gözlenen artış olarak tanımlanıyor. İklim krizi deyimiyle de acilen önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor. Isınma gerçek mi, komplo mu? Gerek Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) gerekse Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporları gerçek olduğunu söylüyor. Isı artışı denetlenemezse ortalama ısı artışının en az 2 dereceye hatta 3 veya 4 dereceye çıkacağı belirtiliyor. Bu nedenle Paris Anlaşması (2015) ile küresel ısınmanın 2 dereceyi (tercihen 1,5 dereceyi) geçmemesi için ulusal ve uluslararası çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Küresel ısınmanın etkileri Küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan etkilerin listesi uzun. Başlıcaları ise: Yükselen ısı düzeyleri / Daha şiddetli fırtınalar ve seller / Sıcak dalgaları / Denizlerdeki buzulların azalması / Buzullardaki ve buz örtüsünde büzülme / Deniz seviyesinde yükselme / Tarım üretimine olan olumsuz etkiler / Türlerde kayma / Daha sıcak kışlar. Ne yapmalı? Küresel ısınma inkarcılığından vazgeçilip Paris Anlaşması yaşama geçirilmeli. Bu gerek şart, yeter şart ise “iklimi değil, sistemi değiştirmek”! Kullan-at ekonomisinden vazgeçip türetimciler (prosumer) olarak döngüsel ekonomiye geçmeliyiz. Ekonomik büyüme fetişizmi yerine sürdürülebilir bütünleşik (ekolojik-ekonomik- sosyal) gelişmeyi hayata geçirmeliyiz. Bunun reçetesi de Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs)! Bunlardan 13 numaralı olanı da iklim değişikliği ile ilgili! Rastlantı işte, Antik Mısır kültüründe, ruhlarımız 13 basamaklı uzun bir merdivenin son basamağında sonsuzluğa erişirmiş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir