2020 Dünya Kalite Günü ve Avrupa Kalite Haftası

Birleşmiş Milletler 1990 yılında kalitenin refah artışına ve kurumsal gelişmeye katkısı konusunda dünya çapında farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl kasım ayının ikinci perşembe gününün Dünya Kalite Günü (DKG) olarak kutlanması kararı almıştı. Kutlamalara İngiltere merkezli Kalite Enstitüsü (CQI) ve Uluslararası Sertifikalı -Kalite- Denetçileri Örgütü (IRCA) önderlik etmektedir (www.quality.org/wqd20). Her yıl bir ana tema ile kutlanan DKG’nün son yıllarda ana temaları Yönetişim ve Güven gibi temalardı. Bu yıl DKG “Müşteri Değeri Yaratmak” teması ile 12 Kasım’da kutlandı. Türkiye’de kamuda ve STÖ’lerde gündeme pek gelmeyen temaya kısaca değinelim. Müşteri değeri denilen kavram, işletmecilikde müşteriye sunulan değer eşdeyişle özdeksel ve tinsel yararlar (Ya) ile bunun karşılığında müşteriden istenen değer eşdeyişle akçal ve akçal olmayan maliyetler (Ma) arasındaki fark ya da oran olarak tanımlanabilmektedir. Aslında bir de üçüncü boyut vardır: Müşteri karakteristikleri (Mk). Sonuç olarak müşteri değeri (MD) bu üç değişkenden oluşan bir fonksiyondur. Her yarar her müşteri için aynı anlama gelmeyebilir ve/veya aynı biçimde algılanmayabilir. Örneğin hızlı atıştırmalıklar kimileri için zaman kazandırıcı ve keyifli bir yemek iken, kimileri için çöp gıdadır. Burada algılanan kalite bağlamında bilinçli ya da bilişsel bir tercih vurgusu yaptığımız gözlerden kaçmamıştır. Avrupa Kalite Örgütü (EOQ) de -TSE de üyesi- her yıl DKG’nü içeren haftayı “Avrupa Kalite Haftası (AKH)” olarak kutlamaktadır. Temalar 2001’de “Sürdürülebilir Kalite”, 2005’de ise “Sürdürülebilirliğe Giden Yol Yenileşim ve Dönüşüm” idi. Sürdürülebilirlik EOQ’nun gündeminde sürekli yer alıyor yani! AKH de bu yıl 9-15 Kasım’da “Belirsiz Bir Çevrede Rekabet Avantajı Olarak Kalite” temasıyla kutlandı. SONDEYİ: Kantitede minimalist, kalitede maksimalist (yoksa optimalist?) olursak dünyanın iklimini değil de sistemi değiştirir miyiz acep?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir