Bizimle iletişime geçin

Yazarlar

ArelDİLMER Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretiyor

Dr. Öğr. Üyesi Ali TAŞTEKİN

 

Arel Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (Areldilmer), 2019- 2020 öğretim yılında ilk kez faaliyete başlamıştır. Pandemi koşullarına rağmen yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi aksatılmadan başarıyla sürdürülmektedir.

Merkezimiz, öğrenme yöntem ve ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve uluslararası niteliklere paralel biçimde geliştirmekte ve öğrencilerimize en çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla yabancı dil öğrenme fırsatı sunarak, kendi öğrenme stratejilerini geliştirme imkânı sağlamaktır.

Bu yoldaki değişmez ilkemiz; Arel Üniversitesinin çağdaş eğitim kalitesinden ve niteliklerinden ödün vermeden, ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır. Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

  1. a) Üniversitenin dil eğitim ve öğretim kalitesine, bu alanda uzman öğretim elemanlarının desteğiyle katkılar sunmak. b) Ulusal ve uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak son teknoloji ve yöntemlerle Üniversite öğrencileri ve personeline, Üniversite dışından isteklilere özel ve genel amaçlı dil kursları düzenlemek. c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; ortak seminer, bilgi şölenleri ve bilimsel toplantılar düzenlemek. ç) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapmak. d) Türkçenin ve diğer dillerin öğretim yöntemleri üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak. e) Türk dili ve diğer diller üzerine araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal destek sağlamak. f) Araştırmacıların istekleri ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının dergi, kitap, katalog, ansiklopedi şeklinde veya internet ortamında yayımlanmasını sağlamak. g) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek. ğ) Yurt dışındaki üniversitelere giden Üniversite öğrencilerine gerekli görülen dilleri öğretmek. h) Yabancı uyruklular için Türkçe seviye belirleme sınavları yapmak ve buna uygun sertifikalar vermek. ı) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve yabancı diller öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak. i) Yabancı uyruklulara, yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek. j) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek. k) Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. l) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, dil laboratuvarları oluşturmak. m) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, dilbilim, yabancı diller bölümleri öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek. n) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak. o) Dil sınavları düzenlemek. ö) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

 

Continue Reading
Yorum Yap

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir