Arel Üniversitesi Sinema ve Televizyon

Dr. Öğr. Üyesi Dilge KODAK
İstanbul Arel Üniversitesi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Sinema ve Televizyon Bölümleri, iletişim fakültelerinin başat bölümlerinden birisidir. İletişim fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Sinema ve Televizyon Bölümü her yıl sektörel ihtiyaçları akademik ilkelerle harmanlayan mezunlar vermektedir. Öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ilk iki yılında ağırlıklı olarak teorik dersler alırlar. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise uygulama dersleri yoğunlaşmaktadır. Bölümümüzde uygulanan ders planı, Türkiye’de faaliyet gösteren diğer Sinema ve Televizyon bölümlerinden farklı olarak Kıta Avrupa sinema ve sanat okulları ekolü çerçevesinde dizayn edilmiştir. Bu açıdan Sinema ve Televizyon Bölümü Deneysel Sinema, Kamera Önü Makyaj Uygulamaları, Film Festivalleri ve benzeri çok sayıda orijinal dersi müfredatına ekleyerek ülke genelinde bir ilke imza atmıştır. Gerek sinema gerekse televizyon dünyasının hızla dönüşen doğası gereği, öğrencilerimizi kalıplaşmış eski yargılardan bağımsız olarak, çok daha katılımcı ve aktif bir öğrenme sürecine dahil ediyoruz. Öğrencilerimiz, akademik personelimiz ile birlikte her yıl ülkemizde organize edilen uluslararası iki farklı film festivaline seyirci olarak katılıyorlar. Böylelikle dünya sinemasına henüz üniversite yıllarındayken hakim oluyorlar. Öte yandan bölümümüz özelinde, her akademik yıl içerisinde mutlaka sektör ileri gelenleri ile öğrenci buluşmaları ve atölyeler düzenliyoruz. Çoğu öğrencimiz bu bağlantılar sayesinde, eğitimlerine devam ederken sektör ile temas etmeye başladılar. Dijitalleşen dünyada, televizyon çağının kapanıyor olduğuna ilişkin çok sayıda görüş hakim. Biz bölüm olarak bu konuda iyimser ve aktif bir noktada duruyoruz. Geleneksel mecraların başında gelen televizyon yayıncılığının, dijital mecralara entegrasyonu çok sayıda yeni iş kolları ve meslek grupları meydana getiriyor. Özellikle sosyal paylaşım platformlarının gösterdiği ivme, herkesin birer yayıncı olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Bu gerçek ekseninde, Sinema ve Televizyon Bölümü olarak öğrencilerimizi içerik üretiminden program yapımcılığına kadar, alanın her safhasında aktif olmaya yönlendiriyoruz. Alanında yetkin kadrolu akademisyenleriyle ve hem Türk sinemasına hem de Türk televizyon ve yayıncılığına emek vermiş yarı zamanlı öğretim elemanlarıyla Sinema ve Televizyon Bölümü olarak çağdaş ve evrensel eğitimin önemini bir ilke olarak kabul ediyoruz. Alanındaki gelişmeleri dönüşen dünyanın ihtiyaçlarına göre güncelleyen, yaratıcı çözümler üretebilen, meslek ahlakına sahip, gündelik yaşam pratiklerini sanatla örgütleyen, entelektüel ve özgüvenli öğrenciler yetiştirmek birincil önceliğimiz ve arzumuzdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir