Bizimle iletişime geçin

İstanbul Arel Üniversitesi Kurumsal Yapılandırma Faaliyetleri

İstanbul Arel Üniversitesi Senatosu kararı ve Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile kurumsal risk yönetimi faaliyetleri kapsamında İstanbul Arel Üniversitesi Kurumsal Risk ve Güvence Koordinatörlüğü kuruldu.

İstanbul Arel Üniversitesi Senatosu kararı ve Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile kurumsal risk yönetimi faaliyetleri kapsamında İstanbul Arel Üniversitesi Kurumsal Risk ve Güvence Koordinatörlüğü kuruldu.

İstanbul Arel Üniversitesi Senatosu önemli bir karara imza attı. Mütevelli Heyet Başkanlığınca onaylanan karara göre, kurumsal risk yönetimi faaliyetleri kapsamında İstanbul Arel Üniversitesi kurumsal Risk ve Güvence Koordinatörlüğü kuruldu. Koordinatörlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Üniversitemiz Senatosu’nun 19 Kasım 2020 tarih ve 2020/16 sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilen ve Mütevelli Heyet Başkanlığı’na sunulan; doğrudan Mütevelli Heyet Başkanlığına bağlı olarak çalışmak üzere, İstanbul Arel Üniversitesi Kurumsal Risk ve Güvence Koordinatörlüğü ‘nün kurulmasına, birimin Koordinatör tarafından yönetilmesine ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile Koordinatörlük bünyesinde alt birimler kurulabilmesine, Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın 10 Aralık 2020 tarihli toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.
Diğer taraftan, Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın 10 Aralık 2020 tarihli toplantısında, İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği’nin 15’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca, Mütevelli Heyet Başkanlığı’na bağlı Denetim Komitesi’nin kurulmasına da, oy birliği ile karar verilmiştir.
Bu kapsamda, oluşturulan birime Dr. Hami Aydın Kurumsal Risk ve Güvence Koordinatörü olarak atanmıştır. Kurumsal risk yönetimi fonksiyonunun İstanbul Arel Üniversitesi’nde hayata geçirilmesi kapsamında COSO İç Kontrol Metodolojisi uygulanarak, üniversitede iç kontrolün yapılandırılması, ayrıca Uluslararası Denetim Standartları ile Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi kapsamında iç denetim faaliyetinin başlatılması hedeflenmiştir.
Günümüzde kamu ve özel sektörün en temel hedefi, performans artışını sağlayacak mekanizmaların hayata geçirilmesidir. Söz konusu amaca hizmet etmek üzere iyi yönetişim ilkesi, devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversiteleri için de rehber ilke haline gelmiştir. Bu doğrultuda; öngörülebilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk, hakkaniyet, katılımcılık, etkililik ilkeleri ön plana çıkarılarak, üniversitemizin etkin ve etkili yönetimi esas alınacaktır.
Kurumsal Risk ve Güvence Koordinatörlüğü’ne bağlı olarak çalışmak üzere, İç Kontrol ve Uyum Müdürlüğü ile İç Denetim Müdürlüğü adlarıyla iki yeni birimin oluşturulması çalışmaları halen devam etmektedir. Bu amaçla, aşağıda belirtilen yazılı dokümanların oluşturulması çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir:
• Denetim Komitesi Çalışma Esasları
• Kurumsal Risk ve Güvence Koordinatörlük Yönetmeliği
• İç Kontrol ve Uyum Yönergesi
• İç Denetim Yönergesi
4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin yapılması planlanmaktadır:
• Yeni birimlerin oluşturulmasına ilişkin Mütevelli Heyet Başkanlığı onayı alınması.
• Yeni oluşturulması planlanan birimlerin halen devam eden personel alım süreçlerinin tamamlanması ve Mütevelli Heyet Başkanlığı onayına sunulması.
• Hazırlanan dokümanların öncelikle Senato ve sonrasında ilgili onay Makamlarına sunulması.
Gelişmeler hakkında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Kurumsal Risk ve Güvence Koordinatörlüğü

Continue Reading
Yorum Yap

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir