Avrasya Sosyologlar Derneği Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu’nu ‘Yılın Adamı’ Seçti

Bilimsel ve eğitici etkinlikleri ve Avrasya Sosyologlar Derneği’nin organizasyonu önemli katkılarda bulunduğu için Profesör Hayati Tüfekçioğlu (İstanbul Arel Üniversitesi) EAC yılın adamı seçildi.

Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu kimdir?

1961 Çankırı doğumlu. İlk ve orta öğretiminin önemli kısmını Çankırı’da tamamladı. 1979 Kırıkkale Lisesi mezunu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne girdi. Aynı bölümden 1984’te lisans, 1988’de “Cumhuriyet ideolojisi ve Türk Basını (Hakimiyet-i Milliye 1.12.1928-31.12.1929)”başlıklı teziyle yüksek lisans, 1993’te “Sosyolojik Açıdan Gazete ve Osmanlı Gazeteciliği’nin Temellendirilmesi” başlıklı teziyle doktora diploması aldı.

1999 yılında Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde ders verdi. 2004 yılında üç yıllık bir süreyle diplomatik bir görevle T.C. Kazakistan Almatı Büyükelçiliği bünyesine Kültür ve Tanıtma Müşaviri olarak atandı. Al Farabi Kazak Devlet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde iki sene lisans ve yüksek lisans dersi verdi, çok sayıda bilimsel kongre ve toplantıya tebliğ sunarak katıldı.

İletişim Sosyolojisine Başlangıç başlıklı kitabı Kazakistan Sosyologlar Birliği tarafından Rusça yayınlandı ve Kazakistan’da sosyoloji eğitimi veren kurumlara ders kitabı olarak tavsiye edildi.

Türk Dünyası Sosyologlar Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı ve 2011-2014 dönemi birliğin başkanlığını yürüttü. Bu faaliyetleri yürütmek için 2006 yılında İstanbul’da kurulan Avrasya Sosyologlar Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı ve 2013 yılında derneğin başkanlığına getirildi.

2008-2011 döneminde İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. Bu 3 yıllık dönemde çok sayıda bilimsel araştırma ve proje içinde yer alıp kongre, konferans vb akademik faaliyetler yürüttüğü gibi film festivalinden konser ve sergilere dek Türk dünyası ile ilgili yoğun çalışma ve faaliyetlerde bulundu.

2009 yılında Profesörlüğe atandı. 2011-2015 dönemi Rektör Danışmanlığı ve Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu üyeliği yaptı. 2010-1015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürüttü.

2015 yılın Ağustos ayında emekliye ayrıldı. Eylül ayından beri de İstanbul Arel Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü Başkanı olarak çalışmaktadır.

Kazakistan-Türkiye Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme Madalyası, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sosyoloji Akademisi Onur Üyeliği Madalyası, R.F. Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti Sosyologlar Birliği Onur Üyeliği Madalyası,
Rus Sosyologlar Birliği İşbirliğini Geliştirme ve Onur Üyeliği Madalyası sahibi. Kazakistan Cumhuriyeti K. Jubanov Aktöbe Devler Üniversitesi Fahri Profesörü.

Yayınlarından bazıları:

Türkiye’de Sosyolojinin 75. Yılı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1989, (yayına hazırlama; Korkut Tuna ve İsmail Coşkun’la birlikte).

İletişim Sosyolojisine Başlangıç, Der Yayınları, İstanbul 1997.

Gecekondudan Varoşa Bir Toplumsal Dönüşüm Örneği: Bayramtepe, ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi yay, İstanbul 2015

«Remzi Oğuz Arık», Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Muhafazakarlık, Cilt 5, İletişim Yayınları, İstanbul 2003, s. 448-457

«Avrasya’nın Merkezinden Dünyaya Açılan Ülke: Kazakistan», Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkileri, Ed: Ayşegül Aydıngün-Çiğdem Balım, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 2012, ss. 51-131 (Ayşegül Aydıngün ile birlikte)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir