İklim krizinde engelli bireyler görmezden geliniyor

Yeni yayımlanan Disability Inclusion in National Climate Commitments and Policies (Ulusal İklim Hedeflerine ve Planlarına Engelli İnsanları Dahil Etmek) raporunun ortak yazarı olan Kanada’daki McGill Üniversitesinden Prof. Sébastien Jodoin’e göre engellilerin ihtiyaçları görmezden geliniyor.

Guardian’a yaptığı açıklamada Jodoin, “Keşfettiğimiz bulgular nedeniyle hayal kırıklığına uğradım. Ülkeler engellilerin iklim planlarına nasıl eklenebileceğini düşünmemişler. Engelliler sistematik olarak görmezden gelinmiş” dedi.

 

Jodoin’e göre engelliler iklim krizinin hâlihazırdaki etkileri nedeniyle tehlike altındalar. Örneğin Katarina Kasırgası ABD’yi 2005’te vurduğunda, tekerlekli sandalye kullanan bir sürü insan çıkmaza düşmüştü çünkü tahliye planlarına dâhil değillerdi ve adapte edilmemiş araçları kullanamazlardı.

 

Yine de bazı dersler çıkarıldı: 2012’de Sandy Kasırgası etkili olduğunda tekerlekli sandalye kullanan insanlar için aynı problemler tekrarladı. Buna cevaben engelli insanlar New York’ta ihmal için hukuki süreçleri başlattılar ve kanun yapıcıları halk sığınaklarının tekerlekli sandalye ile ulaşılabilir olması için zorladılar.

 

Gelişmekte olan ülkelerin iklim planlarında engellilere yer vermesinin nedenlerinden biri donör ülkeler olabilir. Donör ülkeler iklim krizinde yoksul ülkelere finansal destek sağlayarak bu ülkelerin emisyonlarının azaltılmasında ve aşırı hava olaylarıyla başa çıkmasında büyük önem teşkil ediyorlar. Donör ülkeler genellikle engelli insanlar, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar gibi başka savunmasız grupların özel olarak dikkate alınmasını şart koşuyorlar.

 

Rapor bulgularına göre, hükümetler politikalarını tekrardan şekillendirmeli ve engeli olan insanların ihtiyaçlarını bu yeni politikalara dâhil etmeliler. Örneğin, Jodoin’ın önerisine göre fırtına ve aşırı hava olayları için erken uyarı sistemleri, duyma ve iletişim güçlükleri olanlar için de test edilmeli ve nasıl yollarla uyarılabilecekleri araştırılmalı. Bu değişikliklerin çoğunun uygulaması kolay olsa da bazıları ilave finansman gerektiriyor.