İklim krizi Türkiye’yi şiddetle etkiliyor

Dünya Ekonomik Forumu ve araştırma kuruluşu Ipsos’un verilerine göre Türkiye’de insanların yüzde 75’i iklim değişikliğinden “şiddetle” etkilediğini düşünüyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun yeni yayınlanan araştırmasının sonuçlarına göre, 34 ülkede, ankete katılan tüm yetişkinlerin yarısından fazlası (yüzde 56), iklim değişikliğinin yaşadıkları bölgeleri halen ciddi bir biçimde etkilediğini söyledi.

 

Her ülkede on kişiden yedisinden fazlası (yüzde 71), iklim değişikliğinin önümüzdeki on yıl içinde bölgelerinde ciddi bir etki yaratmasını bekliyor. Üçte biri de (yüzde 35) 2047 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalacaklarını düşünüyor. Dünya Ekonomik Forumu Doğa ve İklim Merkezi Başkanı Gim Huay Neo, “İklim krizi yaşıyoruz. Anket sonuçları, dünyanın dört bir yanında insanların etkilerini bugünden hissettiklerini ve yarın gelecekleri için korktuklarını doğruluyor” dedi.

 

“Kriz herkesi etkiliyor. İklim değişikliğine uyum sağlamak ve aynı zamanda daha sağlıklı, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir gezegene yönelik eylemleri hızlandırmak ve ölçeklendirmek için birlikte çalışmak zorundayız. Birlikte çözümler yaratmamız ve bu krize etkin bir şekilde yanıt vermemiz gerekiyor.”

 

Ankete katılanlara yöneltilen “Yaşadığınız bölgede iklim değişikliğinin şimdiye kadar ne kadar şiddetli bir etkisi olduğunu söyleyebilirsiniz?” sorusunu kendi bölgelerinde iklim değişikliğinin etkisinin “çok şiddetli” veya “biraz şiddetli” olduğunu söyleyerek yanıtlayanlar en az İsveç (yüzde 25) ve İrlanda’da (yüzde 38), en çok Meksika (yüzde 75) ve Türkiye ile Macaristan’da (yüzde 74) yaşayanlar oldu.  Dünya ortalamasıysa yarıdan fazla (yüzde 56).

 

Ülkelerin 22’sinde yanıt verenlerin yarısından fazlası iklim değişikliğinden zaten ciddi şekilde etkilendiklerini belirtirken, dokuz ülkede – Meksika, Macaristan, Türkiye, Kolombiya, İspanya, İtalya, Hindistan, Şili ve Fransa – insanların üçte ikisinden fazlası zaten ciddi bir biçimde etkilenmekte olduklarını bildirdiler.

 

Herkes her şey daha kötüye gidecek diyor

Ankette ayrıca “İklim değişikliğinin önümüzdeki 10 yıl içinde bölgenizde ne kadar ciddi bir etkisinin olmasını bekliyorsunuz?” sorusuna her ülkede yanıt verenlerin çoğunluğu 2030’a kadar ciddi bir biçimde etkilenmeyi beklediklerini söyledi. 10 ülkede, anketi yanıtlayanların en az beşte dördü önümüzdeki on yıl içinde “çok şiddetli” veya “biraz şiddetli” etkiler bekliyor.

 

Listenin başında Portekiz (yüzde 88), Meksika, Macaristan (yüzde 86), Türkiye, Şili (yüzde 85), Güney Kore, İspanya (yüzde 83), İtalya (yüzde 81), Fransa ve Romanya (yüzde 80) var. Önümüzdeki on yılda şiddetli iklim etkilerine ilişkin beklentilerin en düşük olduğu ülkelerse Malezya (yüzde 52), Çin (yüzde 55), İsveç, (yüzde 56), Tayland (yüzde 57) ve Suudi Arabistan (yüzde 60).

 

Anketin yapıldığı tüm ülkelerde ortalama yüzde yüzde 71 iklim değişikliğinin önümüzdeki 10 yıl içinde bölgelerinde çok veya bir şekilde şiddetli bir etkiye sahip olmasını beklediklerini söyledi (yüzde 30 “çok şiddetli” ve yüzde 41 “biraz şiddetli”). Bu, iklim değişikliğinin yaşadıkları yerde zaten ciddi bir etkisi olduğunu söyleyenlerin oranında yüzde 15 artış yansıtıyor. Fark en yüksek İsveç (yüzde 31) ve Portekiz’de (yüzde 30).

 

“İklim değişikliği bizi yerimizden edecek” diyenler

Katılımcılara ayrıca “Önümüzdeki 25 yıl içinde iklim değişikliğinin bir sonucu olarak kendiniz ve ailenizin evinizi terketme olasılığının ne kadar olduğunu söylersiniz?” diye soruldu. Ankete katılan 34 ülkede ortalama her üç kişiden birinden biraz çoğu (yüzde 35), önümüzdeki çeyrek yüzyılda iklim değişikliği nedeniyle kendilerinin veya ailelerinin evlerini terk etme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Etiketler
,