Güneş enerjisi sektörü Türkiye’de “iş kapısı” açtı

Türkiye’nin güneş enerjisi sektöründe doğrudan ve dolaylı faaliyet gösteren kişi sayısı geçtiğimiz yıl sonunda 50 bine ulaştı.

SolarPower Europe tarafından hazırlanan ve Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı’nda yapılan açıklamada “Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü 2023-2027” raporundan hareketle düzenlediği bilgilere göre, Türkiye’nin yıllık güneş paneli üretim kapasitesi bu yıl işletmeye girecek yeni fabrikalarla 10 gigavat daha artarak, 22 gigavata çıkacak.

Rapora göre, Türkiye’de 30’dan fazla güneş paneli üretim fabrikası ile yıllık 12 gigavat kapasitelik panel üretimi gerçekleştiriliyor.

Ülke içinde ve yakın coğrafyalarda artan güneş enerjisi kurulumları sayesinde panel üretimi yanında çerçeve, cam, bağlantı kablosu ve hücre üretiminde de artış yaşanıyor.

Rapora göre, bu alanlarda faaliyet gösteren şirket sayısının 1000 olduğu düşünülürken, yerel ve daha büyük ölçekli 250’den fazla firmanın mühendislik ve kurulum hizmeti verdiği ifade ediliyor.

Bu sayede, iklim değişikliği ile mücadelede güneş enerjisinin kapasitesini artıran ve bu sektörde güçlü adımlar atan Türkiye’de güneş enerjisi sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak faaliyet gösteren kişi sayısı 50 bini buldu.

Yakın gelecekte Türkiye’de enerji kaynaklarının yenilenebilir enerji lehine artacağı öngörülürken, enerji sektöründe yapılacak yatırımların yüzde 74,3’ünü güneş, rüzgar, jeotermal gibi temiz kaynaklı yatırımların oluşturması düşünülüyor.

Bir yandan yenilenebilir enerji kurulu gücü artarken, diğer taraftan elektrik şebekesinde esnekliğin temin edilmesi için 5 gigavatlık elektrolizör, 7,5 gigavatlık batarya kapasitesinin oluşturulması gerekiyor.

Öte yandan hibrit içerikli santraller, elektrikli araç şarj istasyonları ve alt yapıları ile elektrik depolama teknolojileri güneş enerjisi kapasitesinin hızla artmasına sebep olacak teknoloji ve yaklaşımlar olarak ön plana çıkıyor.