Evlenilecek kişilerde bu özellikler aranıyor

Evlenilecek kişilerde aranan özellikler erkek ve kadınlara soruldu. 2021 yılı Türkiye Aile Yapısı Araştırması verilerini derleyen Veri Kaynağı adlı platformun yayımladığı grafik, sorunun yanıtını ortaya koyuyor.

Türkiye genelinde, erkeklere göre evlenilecek kadında aranan özelliklerin başında ev işleri ve çocukların bakımı konusu geliyor. Kadınların evlenecekleri erkekte aradıkları özelliklerin başında ise, erkeğin gelir getirici bir işte çalışıyor olması yer alıyor.