“Eğitim hakkı ayrıcalık haline geldi”

2022-2023 eğitim-öğretim yılındaki okul masrafları ailelerin bütçelerini zorluyor.

Veli-Der, 2022-2023 eğitim öğretim yılını ciddi sorunlarla karşıladıklarını belirterek “Artan yoksulluk en çok çocuklarımızı etkiliyor” dedi. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Veli-Der özetle şu açıklamayı yaptı:

 

“Derinleşen yoksulluğun biz veliler ve dolayısıyla çocuklarımız üzerindeki yıkıcı etkisi gün geçtikçe kendini daha da hissettiriyor. Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Enflasyon resmi ve resmi olmayan rakamlara göre yüzde 80-181 arasında değişiyor. Doğalgazdan elektriğe, temel tüketim maddelerinden kiralara zam kasırgası sürüyor. Dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 24 bin TL. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ağustos 2022 için 7 bin 375 TL. Ancak asgari ücret 5.500 TL.

 

“Derinleşen yoksullukla birlikte eğitim her geçen yıl daha fazla paralı hale getirilirken milyonlarca öğrenci velisi çocuklarını okutabilmek için bütçelerine göre çok yüksek rakamlarla harcama yapmak zorunda bırakılıyor. Halkın ödediği vergileri, halkın ihtiyaçları için harcamaktan kaçınanlar, herkesin eşit ve parasız olarak yararlanması gereken eğitim hakkını para ile satmaya çalışanlar bu durumun öncelikli sorumlusudur.”

 

“Derinleşen bu yoksulluk biz velilerin belini bükerken, çocuklarımızın eğitimini olumsuz yönde etkiliyor. Bugün okula başlayan bir çocuğun eğitim masrafı yalnızca kıyafet, kırtasiye olarak ele aldığımızda en az iki-üç bin liradır. Ulaşım, beslenme için istenilen ücretlerle birlikte bu rakam dört-beş binlere ulaşıyor. Örneğin İstanbul’da yalnızca ulaşım için öğrencilerden istenen ücret aylık 660 TL-1585 TL arasında değişiyor. Yine İstanbul Kantinciler Odası’nın açıkladığı günlük yemek ücreti ise 36 TL’dir. En temel hak olan eğitim hakkı çocuklarımız açısından hak değil, ayrıcalık haline getirildi. Bu eğitim hakkının engellenmesidir.”