Dünyada 50 milyon kişi ‘modern köle’

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), ‘modern köleliğin’ insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük sorunlardan biri haline geldiğini açıkladı.

ILO’nun raporuna göre dünyada 50 milyon kişi başka bir ifadeyle her 150 kişiden biri zorla çalıştırılıyor ya da zorla evlendirilmiş durumda. Bu, beş yıl öncesine kıyasla 10 milyon fazla kişinin modern kölelik diye nitelendirilebilecek koşullar altında yaşadığına işaret ediyor. 27,6 milyon kişi zorla çalıştırılıyor. Bunların 3,3 milyonu çocuk. Zorla evlendirilen 22 milyon kişi var. Bunların üçte ikisinden fazlası kadın. Çoğu evlendirildiklerinde 15 yaşın altında oluyor.

 

Raporda, zorla ya da ‘modern köle gibi’ çalışmanın sadece yoksul ülkelerde değil refah düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde de var olduğunun altı çizilerek, “Zorla evlendirilmek de zorla çalıştırma da modern köleleştirmedir” dendi.

 

ILO yönetimi bu kötü gidişin kaygı verici olduğunun altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Hiçbir gerekçe temel insan haklarının ihlal edilmesini haklı gösteremez. Yapılacak şeyleri biliyoruz. Sadece bunları hayata geçirecek kararlılık, yaklaşım gerekli. Sendikalar, sivil toplum ve halk herkesin önemli bir rolü var.”