“Depremler Türkiye’de 34,2 milyar dolarlık hasara neden oldu”

Yayınlanan hızlı hasar değerlendirme raporu, iyileştirme ve yeniden inşa etme maliyetlerinin çok daha büyük olacağını belirtiyor.

Dünya Bankası, 6 Şubat tarihli depremlerin Türkiye’de tahminen 34,2 milyar dolarlık (yaklaşık 650 milyar TL) doğrudan fiziksel hasara neden olduğunu açıkladı.

Bu da ülkenin 2021 GSYİH’sının (Gayrisafi Milli Hasıla) yüzde 4’üne eşdeğer.

Dünya Bankası Afet Değerlendirme Raporu dün yayınlandı.

Dünya Bankası’nın yayınladığı hızlı hasar değerlendirme raporu, iyileştirme ve yeniden inşa etme maliyetlerinin çok daha büyük, potansiyel olarak iki kat daha büyük olacağını ve ekonomik aksamalarla ilişkili GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) kayıplarının da depremlerin maliyetini artıracağını belirtiyor.

Rapor ayrıca devam eden artçı sarsıntıların da zaman içinde bu hasar tahminine muhtemel ekleme yapacağını aktarıyor.

Raporda şu ifadeler yer alıyor:

“6 Şubat’ta meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler, ardından 7 bin 500’den fazla artçı sarsıntı ve iki deprem daha, Türkiye’nin 80 yılı aşkın süredir başına gelen en büyük felaketiyle sonuçlandı ve Türkiye’nin güneyindeki 11 ilde en ağır hasarı verdi. Bu bölgeler, Türkiye’deki en yüksek yoksulluk oranlarından bazılarına sahiptir ve aynı zamanda 1,7 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır ki bu, Türkiye’deki toplam Suriyeli mülteci nüfusunun yaklaşık %50’sine tekabül etmektedir.”

Türkiye’deki doğrudan fiziksel hasarlara odaklanan Küresel Hızlı Afet Sonrası Hasar Tahmini (GRADE) Raporu da, 1,25 milyon kişinin orta ila şiddetli hasar veya binanın tamamen çökmesi nedeniyle geçici olarak evsiz kaldığını tahmin ediyor. Raporda ayrıca tahmini hasarların yüzde 81’inin yaklaşık 6,45 milyon kişinin (Türkiye’nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 7,4’ü) yaşadığı Hatay, Maraş, Antep, Malatya ve Adıyaman illerinde meydana geldiği vurgulanıyor.

Konut binalarındaki doğrudan hasarlar, toplam hasarın yüzde 53’ünü (18 milyar dolar), konut dışı binalarda (örn. sağlık tesisleri, okullar, devlet binaları ve özel sektör binaları) yüzde 28 (9,7 milyar dolar), hasarın yüzde 19’u (6,4 milyar dolar) ise altyapıyla (ör. yollar, elektrik, su temini) ilgili olduğu raporda aktarılıyor.