Bakanlığın desteklediği 95 filmin 8’inin yönetmeni kadın

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler (TFAYY) Konferansı’nın 22.’si 11-13 Mayıs 2023 tarihlerinde “Sinema ve Kadın” başlığı ile düzenleniyor.

Bu yıl Kadir Has Üniversitesi (KHAS) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nün ev sahipliği yapacağı konferans, toplumsal cinsiyet ve sinema çalışmaları kesişiminde Türkiye sineması tarihi yazımını, eleştiri kültürünü, dönemleri, yıldızları, kadınların çektiği filmleri, kadınları konu eden filmleri, üretim kanallarını, iş gücünü, geçmişi ve bugünü detaylıca tartışan bir programdan oluşuyor.

Konferans kapsamında “Türkiye Ekranlarında ve Kamera Arkasında Kadın: Temsilin ve İş Gücünün Güncel (2017-2021) Görüntüsü” başlıklı TÜBİTAK projesinin ara sonuçları da paylaşılacak.

5 yılda 4 kadın film görüntü yönetmeni
Araştırma kapsamında toplamda 600 film, 60 platform ve 253 ulusal kanal dizisi olmak üzere 313 tane dizi tarandı. 2017-2021 yıllarını kapsayan araştırmada yer alan bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 95 tane film arasında sadece 8 tane filmin yönetmeni kadın.

Araştırmada öne çıkan bazı noktalar şöyle:

5 sene boyunca listelenen toplam 649 yönetmen içinde 52 yönetmenin kadın olduğunu görüyoruz.
Bu seneler içinde 7 filmin görüntü yönetmenliğini kadınlar yapmış. Listelenen görüntü yönetmenleri içerisinde sadece 4 görüntü yönetmeni kadın.
Yönetici pozisyonlarında kadınlar, en çok kast direktörü (Yüzde 58 oranla) ve sanat yönetmeni (%33 oranla) olarak çalışıyor.
Kadınların en az yer aldığı alanlar Kamera/Işık ve Ses Departmanları olurken; yüzde 49 oranla kadınların en çok yer aldığı birim, Sanat deparmanı.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 95 tane film arasında sadece 8 tane filmin yönetmeni kadın. Bu oran: Yüzde 8
KHAS Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Akçalı’nın yürüttüğü proje, Türkiye ekranlarındaki güncel kadın temsillerinin ve kamera arkasındaki kadın iş gücünün çeşitliliğini ve niceliğini ortaya koymayı hedefliyor.

Konferans üç gün sürecek
Üç güne yayılan ve toplamda beş akademik oturum ile üç sektör panelinden oluşan konferans programında, sinema ve ayrıca belgesel sektöründe çalışan kişilerle, sinema ve televizyon araştırmacıları hem teorik hem pratik alanlarda görüşlerini paylaşacak.

Panelleri kamera arkası çalışan kadın sinemacılardan oluşacak ve sektörde toplumsal cinsiyete dayalı emek eşitsizliği, fon ve desteklerdeki dengeler, film ve belgesel yapım ağlarının yapıları gibi konularda çözüm ve öneri odaklı olacak. Bunun yanı sıra konferansın iki ana konuşmacısı, Prof. Patricia White ve yapımcı Elhum Shakerifar, toplumsal cinsiyet ve sinema üzerine global bir perspektif sunacak.

TFAYY XXII Program Kurulu
• Ayça Çiftçi (Bilgi Üniversitesi)
• Defne Tüzün (Kadir Has Üniversitesi)
• Elif Akçalı (Kadir Has Üniversitesi)
• Esin Paça Cengiz (Kadir Has Üniversitesi)
• İrem İnceoğlu (Kadir Has Üniversitesi)
• Özlem Güçlü (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

TFAYY XXII Düzenleme Komitesi
• Elif Akçalı
• Ruken Doğu Erdede
• Gülçin Çaktuğ Kurt

 

bianet