Avrupa Birliği iklim hedefini kaçırdı

AB Komisyonu, iklim değişikliği harcama hedefinin tutturulduğunu duyurmuştu. Fakat Avrupa Sayıştayı, AB’nin 2020 öncesi bütçesinin yüzde 20’sini iklim değişikliğiyle mücadeleye harcama hedefini kaçırdığını ve hedefe ulaşıldığını iddia etmek için yeşil harcamalarını abarttığını söyledi.

AB, 2014-2020 bütçesinin en az %20’sini iklim değişikliğini sınırlama tedbirlerine harcamayı üstlenmişti. Kendi hesabına göre bu hedefe tam olarak ulaşarak bu dönemde 216 milyar Euro harcama yaptı. Fakat denetçiler, AB’nin iklim harcamalarını en az 72 milyar Euro yükselttiğini ve gerçek rakamın olası toplam bütçenin yüzde 13’üne denk gelen 144 milyar Euro olduğunu ortaya çıkardı.

ECA üyesi Joelle Elvinger, “AB bütçesi kapsamında rapor edilen iklimle ilgili harcamaların tümü aslında iklim eylemiyle ilgili değildi” dedi. Denetçiler, iklim harcamalarının yüzde 80’ini oluşturan tarım sübvansiyonlarının yanlış etiketlendiğini söyledi. Bazı planların toprak karbon depolamasını zenginleştirmek gibi iklim değişikliğiyle mücadeleye sağlam bir katkı sağlarken diğerlerinin iklim üzerinde çok az etkisi olduğunu açıkladı. Avrupa Komisyonu, yüzde 20 hedefine ulaşıldığını bildirdi. Komisyon, AB iklim harcamalarını izleme yönteminin güvenilir olduğunu ve şeffaf temel varsayımlar kullandığını açıkladı. Tarım harcamalarının iklime olan katkısını değerlendirmek için bilimsel kanıtların kullanılması da dâhil olmak üzere denetçilerin tavsiyelerinin çoğunu kabul etti.

Bir Komisyon sözcüsü, “Komisyon, AB iklim izleme metodolojisini önemli ölçüde güçlendirdi” dedi. Denetçiler ise bu sistemin “zayıflıklarla dolu” olduğunu ve para harcandıktan sonra projelerin yarattığı gerçek etkiyi değerlendirmediği için güvenilmez olduğunu belirtti.

Denetçiler, AB’nin iklim harcamalarını izleme sisteminde boşlukları düzeltmediği konusunda da uyarıda bulundu. AB 2021-2027 bütçesinin yüzde 30’unu ve bloğun COVID-19 kurtarma fonunun yüzde 37’sini iklim eylemine harcama yönünde yeni bir hedefi mevcut.