Atölye Modern 19 Ekim’de başlıyor

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern’in sonbahar programı 19 Ekim’de başlıyor. Program, ‘Yaratıcı Yazarlık Atölyesi‘, ‘Hikâye ve Roman Atölyesi‘, ‘Günümüz Sanatı ve NFT‘, ‘Çağdaş Sanatı Anlamak’ seminerlerinden oluşuyor.

Katılımcıların yazın becerilerini geliştirebilmesine imkân sunan yaratıcı yazarlık ve hikâye-roman atölyeleri, Mario Levi ile gerçekleşecek.

 

Çağdaş sanatçı ve eğitimci Bager Akbay tarafından yürütülen seminer ise güncel teknolojilerle çalışan sanatçıları, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerinin nasıl değiştiğini ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini konu alıyor.

 

Çağdaş Sanatı Anlamak seminerleri, sanatı anlamaya ve yorumlamaya odaklanıyor. Temel kavramları ele alarak tarihsel bir perspektif oluşturuyor. Sanatın güncel konularını yorumlamaya dair yöntemler sunarken katılımcıların çağdaş sanatla bağını güçlendiriyor. Program, Dr. Nusret Polat, Dr. öğretim üyesi Osman Erden ve Dr. öğretim üyesi Fırat Arapoğlu tarafından veriliyor.

 

Atölye Modern Katılım belgesi veriliyor

Derslere ayrı ayrı veya bütün olarak hepsine kayıt yaptırılabiliyor. Kontenjanla sınırlı ve ücretli dersler, video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor. Her bir seminer kapsamında düzenlenen derslerin tamamında yer alanlara ‘Atölye Modern Katılım Belgesi‘ veriliyor.